Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 4-5 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Începuturile introducerii tehnicii moderne în agricultura Bihorului I. Etnografie 7-39 română
COVACI, Veronica (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Cîteva aspecte ale tehnologiei cultivării porumbului într-un document din 1840 I. Etnografie 39-52 română
ȘERBA, Gheorghe (autor) Calendarul agricol tradițional al satului Supuru de Sus (județul Satu Mare) I. Etnografie 53-62 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Arhitectura tradițională din Bihor. Materia primă I. Etnografie 63-89 română
GODEA, Ioan (autor) Arhitectura locuinței tradiționale și a anexelor gospodărești din Țara Crișurilor. Privire generală I. Etnografie 91-106 română
TRUȚA, Victor (autor) Sistemul "Arhitectura și interiorul locuinței (AIL)" I. Etnografie 107-113 română
TOTH, Susana (autor) Ceramica de Ineu în colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 115-159 română
COSTIN, Florian (autor) Considerații cu privire la diferențierile subzonale ale sumanelor din bazinul superior al Crișului Negru I. Etnografie 161-171 română
COLȚEA, Dumitru (autor) Funcția socială a fîntînilor publice în viața satului Cărăsău I. Etnografie 173-182 română
PARASCA, Crăciun (autor) Motivul cununii în obiceiurile populare bihorene I. Etnografie 183-192 română
MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 195-209 română
MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Jean Alexandru Steriadi în colecția de grafică a Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 213-224 română
ROȘU, Aurel (autor) Organizarea depozitului de artă decorativă și grafică pe baza tipodimensionării obiectelor IV. Conservare - Restaurare 227-238 română
IONESCU, Varvara (autor) Implicarea restaurării în restabilirea adevărului artistic IV. Conservare - Restaurare 239-258 română
FAUR, Viorel (autor) Un document inedit despre primele demersuri în vederea înființării unui muzeu etnografic al Bihorului (1930) V. Note şi recenzii 261-264 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Studii de etnografie și folclor, vol II - Vuia R. V. Note şi recenzii 265-267 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Zona etnografică Beiuș - Godea I. V. Note şi recenzii 267-269 română
FILIP, T. (autor) Sistemul supranumelor la românii din Ungaria - Bogza Irimie R. V. Note şi recenzii 273-275 română