Sud-Estul și Contextul European, VIII, 1997, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Acte românești din Basarabia (sec. XIX). Sesiune științifică organizată de Institutul de Studii Sud-Est Europene, sub egida Comisiei de granturi a Academiei Române, la 4 decembrie, 1996


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins - Contents 5-6 română, engleză
articol de periodic MIHAIL, Zamfira (autor) Academia română și cercetarea culturii românești din Basarabia Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea 7-10 română
articol de periodic GRAMA, Dumitru (autor) Statutul juridic al Basarabiei în secolul al XIX-lea pe baza documentelor promulgate de guvernul țarist Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea 11-24 română
articol de periodic ZUBCU, Angela (autor) Situația în secolul al XIX-lea a mănăstirilor închinate din Basarabia Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea 25-32 română
articol de periodic VĂRATEC, Vitalie (autor) Împroprietărirea de către statul român a coloniștilor și a țăranilor de pe domeniile statului în Basarabia meridională (sec. XlX) Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea 33-60 română
articol de periodic PELIN, Valentina (autor) Manuscrise românești inedite din biblioteca mănăstirii Noul Neamț (sec. al XIX-lea) Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea 61-68 română
articol de periodic BALMUȘ, Pavel (autor) Mesaje românești din Basarabia anilor 1860-1890 Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea 69-78 română
articol de periodic BLÎNDA, Virginia (autor) Activitatea Institutului de Studii Sud-Est Europene (1996) Cronică 79-89 română