Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 4-5 română
GOȚIA, Ioan (autor) Probleme ale evoluției croiurilor. Geneza și evoluția croiului orizontal în spațiul european I. Etnografie 7-49 română
BORCEA, Liviu (autor) Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea I. Etnografie 51-57 română
TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul păstoritului din nord-vestul României I. Etnografie 59-81 română
GOINA, Florica (autor) Elemente de păstorit tradițional în Padiș I. Etnografie 83-87 română
COVACI, Veronica (autor) Din trecutul sericiculturii în Bihor I. Etnografie 89-96 română, germană
COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni tehnici folosiți în denumirile părților componente ale construcțiilor țărănești de lemn din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 97-108 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați din Bihor I. Etnografie 109-126 română
MOZES, Tereza (autor) Considerații privind istoricului olăritului din Oradea I. Etnografie 127-155 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor I. Etnografie 157-197 română
SIMU, Constanța (autor) Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române I. Etnografie 199-208 română
MAROSSY, Ana (autor) Contribuții la cunoașterea medicinei populare din satul Poieni de Jos, comuna Buntești (județul Bihor) I. Etnografie 209-212 română
MAROSSY, Ana (autor) Considerații privind practica nașterii pe pămînt I. Etnografie 213-216 română
MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 219-227 română
FAUR, Viorel (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea II. Valorificări etnografice din arhive 229-266 română
GUI, Iosif (autor) Sancționarea moravurilor sociale în colecția de chiuituri și strigături a lui Vasile Sala II. Valorificări etnografice din arhive 267-272 română
DUMITRESCU, Mircea (autor) Expoziția generală română din 1906. Aspecte etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 273-285 română
ZINTZ, Maria (autor) Pictori de avangardă în colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 289-314 română
MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Iosif Iser în Colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 315-325 română
ROȘU, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea vieții cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică III. Artă 327-334 română
TOCA, Mircea (autor) Arta plastică în revista "Aurora" din Oradea III. Artă 335-350 română
IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Prolegomene la un muzeu al istoriei și artei costumului urban IV. Muzeografie 353-370 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Zona etnografică Meseș - Goia I. V. Recenzii 373-374 română
Toth Susana (1943-1982) V. Recenzii 377-378 română