VRANCEA - Studii și Comunicări, XII, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic APOSTU, Aurora-Emilia (autor) , BOBI, Victor (autor) Șantierul arheologic de la Vîrteșcoiu - campania 1997 - .7-26 română
articol de periodic NICODEI, Aurel (autor) Raport asupra supravegherii arheologice de la biserica "Sfînta Cruce" din Odobești - campania anului 1997 - 27-39 română
articol de periodic NICODEI, Aurel (autor) Raport preliminar asupra supravegherii ți sondajului arheologic realizate la biserica "Sf. Împărați" din Focșani în anul 2003 40-49 română
articol de periodic NICODEI, Aurel (autor) Meteriale de construcție folosite la ridicarea bisericilor medievale din județul Vrancea 50-84 română
articol de periodic BOLDEANU, Mihaela (autor) Documente din patrimoniul muzeului Vrancei 85-93 română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) Contribuții la istoricul învățămîntului rural din județul Putna (1864-1880) 94-99 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Maria (autor) Eroul mareșal Alexandru Averescu - documente inedite privind înmormîntarea sa în mausoleul de la Mărăști 100-103 română
articol de periodic MIRON, Gheorghe (autor) O pagină din rezistența anticimunistă de pe Valea Rîmnicului 104-114 română
articol de periodic ILIESCU, Ionuț (autor) Un artist plastic pîncean - Traian Diaconescu 115-132 română
articol de periodic DAVID, Mădălin (autor) Morăritul în Vrancea. Aspecte social-economice cu caraster general 133-136 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Biserica din Bonțești 137-145 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Năruja 146-159 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) Autoterapia la începuturile ei 160-163 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) Studii de etnobotanică în comuna Nereju, Județul Vrancea 164-178 română
articol de periodic MACOVEI, Elvira (autor) Coleoptere din colecția entomologică a Muzeului Vrancei 179-187 română
articol de periodic MAZILU, Iulian (autor) Observații ornitologice în Munții Vrancea 188-192 română
articol de periodic MAZILU, Iulian (autor) Contribuții la cunoașterea ornitofaunei rezervației naturale Dalhăuți 193-203 română
articol de periodic MAZILU, Iulian (autor) Observații ornitologice în Insula Mare a Brăilei 204-209 română
articol de periodic BOROȘU, Irina (autor) Redarea în circuitul muzeistic a unui manuscris de secol XIX 210-218 română
articol de periodic PETRIȘOR, Daniela (autor) Tratamentele și operațiile de conservare aplicate unei icoane din secolul al XIX-lea 219-223 română
articol de periodic PETRIȘOR, Daniela (autor) Studiul influenței unor factori de mediu asupra unor pigmenți utilizați în picturile pe lemn (icoane) 224-234 română
articol de periodic MUNGIU, Silviu-Daniel (autor) Muzeul în conștința comunității locale - proiect de cercetare relații publice - 235-247 română