Satu Mare - Studii și Comunicări, II, 1972, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IACOȘ, Ion (autor) Mișcarea muncitorească din județul Satu Mare în anii avîntului revoluționar (1918-1921) 5-33 română
BITIRI, Maria (autor) Evoluția culturii materiale în Paleoliticul din Depresiunea Oaș 35-52 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
ORDENTLICH, Ivan (autor) Contribuția spăturilor arheologice de pe "Dealul Vida" (comuna Sălacea, județul Bihor) la cunoașterea culturii Otomani (1) 63-84 română
BADER, Tiberiu (autor) Apărătorul de braț în bazinul carpato-danubian 85-100 română
KACSO, Carol (autor), MACREA, Mihail (autor) Depozitul de bronzuri de la Bătarci 101-112 română
NEMETI, Ioan (autor) Coiful de bronz de la Pișcolt 113-120 română
NEMETI, Ioan (autor) Necropola hallstattiană de la Sanislău 121-149 română
ZIRRA, Vlad (autor) Noi necropole celtice în nord-vestul României (cimitirele birituale de la Sanislău și Dindești) 151-205 română
WINKLER, Judita (autor) Despre tezaurul descoperit la "Juncad" Sighetul Marmației în secolul XIX (?) 207-225 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor), NANASI, Zoltan (autor) Ceramica descoperită la Ghenetea (jud. Bihor) 227-236 română
EGYED, A. (autor) Despre problema țărănească în comitatul Satu Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 237-254 română
BILȚ URSU, Viorica (autor) Din activitatea despărțămîntului Sătmar al "Astrei" 255-269 română
BUNTA, Petru (autor) Mișcarea muncitorească din Satu Mare în anul 1929 271-288 română
DOGARU, Mihai (autor), PINTEAN, Teodor (autor) Militanți ai mișcării muncitorești din România - Francisc Wolf-Boczor - (1906-1944) 289-309 română
IURAȘCIUC, Ivan (autor) Arhitectura populară din zona etnografică Codru și obiectele decorative de interior 311-342 română
IURAȘCIUC, Ivan (autor), LĂPTOIU, Negoiță (autor) Trei icoane pe lemn de la Apateu 343-349 română
LĂPTOIU, Negoiță (autor) Monumentul elocfinței: Vasile Lucaciu, de Cornel Medrea 351-363 română
CRISTEA, Vasile (autor) Un corn de Alces palmatus Ham. Schmith în balastierea de la Apa - județul Satu Mare 365-371 română
KARACSONYI, Carol (autor) Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
CRISTEA, Vasile (autor) Teiul secular de la Cămărzana 387-394 română
ERDOS, Iudita (autor) Colecția de artă "Aurel Popp" a Muzeului din Satu Mare 395-399 română