Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, 1980, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
FORIȘ, Ioan (autor) Dezvoltarea economico-socială a județului Satu Mare pe coordonatele socialismului 9-24 română
BITIRI, Maria (autor) Câteva date privind etapa de sfârșit a paleoliticului superior în nord-vestul României 25-37 română
ZIRRA, Vlad (autor) Locuiri din a doua epocă a fierului în Nord-Vestul României (Așezarea contemporană cimitirului Latène de la Ciumești și habitatul indigen de la Berea, jud. Satu Mare) 39-84 română
BADER, Tiberiu (autor), WINKLER, Iudita (autor) Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghirișa (Com. Beltiug, jud. Satu Mare) 85-126 română
LAZIN, Gheorghe (autor) Monede antice din colecția Muzeului județean Satu Mare 127-131 română
LAZIN, Gheorghe (autor) Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III-IV e.n. descoperite la Satu Mare 133-142 română
BURAI, Adalbert (autor) Dezvoltarea orașului medieval Satu Mare (I) 143-160 română
PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Satu Mare în sec. XVI-XVII (pe baza registrelor clujene de tricesimă) 161-165 română
RADOSAV, Doru (autor) Aspecte ale învățămîntului românesc din sec. XVIII-XIX în Satu Mare 167-180 română
BOCȘAN, Nicolae (autor), FAUR, Viorel (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Contribuția Preparandiei din Arad la mișcarea națională din părțile vestice în anii 1815-1817 181-196 română
CĂPÎLNEAN, V. (autor), OSZOCZKI, K. (autor), V. (autor) O scrisoare inedită din Bucureștii anului 1859 aflată în arhivele băimărene 196-202 română
CIUBOTĂ, Viorel (autor) Aspecte ale mișcării memorandistice din județul Satu Mare (1892-1894) 203-211 română
SABĂU, Ioan (autor) Noi date privind lupta populației din județul Satu Mare pentru Unire 213-224 română
DRAGOȘ, Mircea (autor) Ioan Galu, luptător pentru libetatea națională 225-232 română
BUNTA, Petru (autor) Trăsăturile principale ale mișcării socialiste și muncitorești din Satu Mare la începutul sec. XX 233-255 română
ȘANDRU, D. (autor) Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din Munții Codrului 257-267 română
KAKUCS, Lajos (autor) Participarea tineretului din județul Satu Mare la reconstrucția țării (1944-1949) 269-279 română
ANTONESCU, Nae (autor) Vasile Lucaciu în conștiința literaturii 281-284 română
ANTONESCU, Nae (autor) Poezia lui Ady Endre în românește 285-300 română
FLOREA, Virgiliu (autor) O colecție inedită de folclor din Hurezu Mare 301-316 română
CUCUIET, Lucian (autor) O poezie populară din anul 1844 317-325 română
BOT, Nicolae (autor) Obiceiuri agrare și pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu-Mare) 327-338 română
CIOCAN, Janeta (autor) Băița de sub Codru centru de ceramică nesmălțuită 339-344 română
IURAȘCIUC, Ivan (autor) Arhitectura populară codrenească și din lunca Someșului din a doua jumătate a sec. XIX-lea 345-358 română
ERDOS, Iudita (autor) Castelul de la Medieșul Aurit - monument al renașterii transilvănene 359-374 română
LĂPTOIU, Negoiță (autor) Semnificația perioadei satmărene (1908-1937) în creația lui Alexandru Mohi 375-384 română
BENEDEK, Zoltan (autor) Clima orașului Carei 385-393 română
HAMVAS, Francisc (autor), KARACSONYI, Carol (autor) Date privind avifauna din zona orașului Carei 395-414 română
KARACSONYI, Carol (autor) Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
NEGREAN, Gavril (autor) Lepidium densiflorum și L.Leglectum în România 435-439 română
ARDELEAN, Gavril (autor) Observații geobotanice asupra fînaței Blaja-Tășnad în vederea stabilirii unor măsuri ameliorative 441-450 română
LAZIN, Gheorghe (autor) Bader Tiberiu, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (Cultura pretracică și tracică) 451-453 română
CUCUIET, Lucian (autor) Valer Butură, Etnografia poporului român 455-457 română
VÎRNAV, R. (autor) Angela Paveliuc, Arta populară din zona Botoșanilor. Scoarțe și lăicere 459-460 română
CUCUIET, Lucian (autor) Zamfira Mihail, Terminologia portului popular românesc 461-462 română