Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
FORIȘ, Ioan Dezvoltarea economico-socială a județului Satu Mare pe coordonatele socialismului .10-24 română
BITIRI, Maria Cîteva date privind etapa de sfîrșit a paleoliticului superior în nord-vestul României 25-37 română
ZIRRA, Vlad Locuiri din a doua epocă a fierului în Nord-Vestul României )azezarea contemporană cimitirului Latene de la Ciumești și habitatul indigen de la Berea, jud. Satu Mare) 39-84 română
BADER, Tiberiu, WINKLER, Iudita Al doilea tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghirișa (Com. Beltiug, Sat Mare) 85-126 română
LAZIN, Gheorghe Monede antice din colecția Muzeului județean Satu Mare 127-131 română
LAZIN, Gheorghe Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III-IV e.n. descoperite la Satu Mare 133-142 română
BURAI, Adalbert Dezvoltarea orașului medieval Satu Mare (I) 143-160 română
PAP, Francisc Comerțul Clujului cu Satu Mare în sec. XVI-XVII (pe baza registrelor clujene de tricesimă) 161-166 română
RADOSAV, Doru Aspecte ale învățămîntului românesc din sec. XVIII-XIX în Satu Mare 167-180 română
BOCȘAN, Nicolae, FAUR, Viorel, GYEMANT, Ladislau Contribuția preparandiei din Arad la mișcarea națională din părțile vestice în anii 1825-1817 181-195 română
CĂPÎLNEAN, V., OSZOCZKI, K., V. O scrisoare inedită din Bucureștii anului 1859 aflată în arhivele băimărene 196-202 română
CIUBOTĂ, Viorel Aspecte ale mișcării memorandistice din județul Satu Mare (1892-1894) 203-211 română
SABĂU, Ioan Noi date privind lupta populației din județul Satu Mare pentru Unire 213-224 română
DRAGOȘ, Mircea Ioan Galu, luptător pentru libetatea națională 225-232 română
BUNTA, Petru Trăsăturile principale ale mișcării socialiste și muncitoprești din Satu Mare la începutul sec. XX 233-255 română
ȘANDRU, D. Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din Munții Codrului 257-267 română
KAKUCS, Lajos Participarea tineretului din județul Satu Mare la reconstrucția țării (1944-1949) 269-279 română
ANTONESCU, Nae Vasile Lucaciu în conștința literaturii 281-284 română
ANTONESCU, Nae Poezia lui Ady Endre în românește 285-300 română
FLOREA, Virgiliu O colecție inedită de folclor din Hurezu Mare 301-316 română
CUCUIET, Lucian O poezie populară din anul 1844 317-325 română
BOT, Nicolae Obiceiuri agrare și pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu-Mare) 327-338 română
CIOCAN, Janeta Băița de sub Codru centru de ceramică nesmălțuită 339-344 română
IURAȘCIUC, Ivan Arhitectura populară codrenească și din lunca Someșului din a diua jumătate a sec. XIX-lea 345-358 română
ERDOS, Iudita Castelul de la Medieșul Aurit - monument al renașterii transivănene 359-374 română
LĂPTOIU, Negoiță Semnificația perioadei satmărene (1908-1937) în creația lui Alexandru Mohi 375-384 română
BENEDEK, Zoltan Clima orașului Carei 385-393 română
HAMVAS, Francisc, KARACSONYI, Carol Date privind avifauna din zona orașului Carei 394-414 română
KARACSONYI, Carol Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
NEGREAN, Gavril Lepidium densiflorum și L.Leglectum în România 435-439 română
ARDELEAN, Gavril Observații geobitanice asupra fînaței Blaja-Tășnad în vederea stabilirii unor măsuri ameliorative 441-450 română
LAZIN, Gheorghe Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (Ciltura pretacică și tracică) - Bader T. 451-453 română
CUCUIET, Lucian Etnografia poporului român - Butură V. 455-457 română
VÎRNAV, R. Arta populară din zona Botoșanilor. Scoarțe și lăicere - Pevaliuv Angela 459-460 română
CUCUIET, Lucian Terminologia portului popular românesc - Mihail Zamfira 461-462 română