Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, 1981-1982, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IGNAT, Doina (autor) Tipologia uneltelor din piatră șlefuită din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (J. Bihor) Arheologie 13-34 română
IERCOȘAN, Neța (autor) Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciumești Arheologie 35-38 română
BADER, Tiberiu (autor) Considerații privind apariția și dezvoltarea fibulelor în Transilvania Arheologie 39-44 română
NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului Arheologie 45-58 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României Arheologie 59-68 română
LAZIN, Gheorghe (autor) Descoperiri dacice din sec. III. î.e.n.-I e.n. în județul Satu Mare Arheologie 69-81 română
CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Despre unele practici rituale la dacii din epoca preromană Arheologie 83-92 română
WINKLER, Judita (autor) Considerații asupra pătrunderii emisiunilor illyriene în Nord-Vestul Daciei Arheologie 93-118 română
SZEKELY, Zsolt (autor) Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt Arheologie 119-121 română
LAZIN, Gheorghe (autor) Ceramica ștampilată din secolele III-IV e.n. descoperită în nord-vestul României Arheologie 123-135 română
LAZIN, Gheorghe (autor) Două piese de metal din sec. VIII-IX descoperite în localitatea Lazuri, jud. Satu Mare Arheologie 137-142 română
BADER, Tiberiu (autor) Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (Partea I-a) Arheologie 143-165 română
NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) Arheologie 167-182 română
OSZOCZKI, K. (autor) Sigilii folosite de autoritățile administrative comitatense și orașele de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare (sec. XIV-XVIII) Istorie 183-201 română
TEODOR, Pompiliu (autor) O scriere polemică controversată din vremea Supplex-ului Istorie 203-209 română
ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din județul Satu Mare Istorie 211-222 română
RADOSAV, Doru (autor) Manuscrise românești din sec al XVIII-lea în părțile sătmărene Istorie 223-227 română
BĂRNUȚIU, Elena (autor) Răspîndirea cărților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare Istorie 229-234 română
CHINDRIȘ, Ioan (autor) Un Supplex Libellus Românesc inedit - 1783 Istorie 235-264 română
VETIȘANU, Vasile (autor) George Filip de Căuaș în luptele naționale ale românilor Istorie 265-272 română
FAUR, Viorel (autor) Presa românească din Crișana (1848-1919). Contribuția acesteia la formarea conștiinței naționale și la consolidarea unității noastre culturale Istorie 273-309 română
MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din părțile vestice, în contextul luptei naționale românești pentru autonomie (1860-1872) Istorie 311-323 română
BACÎRU, Livia (autor) Ioane Marcu, o personalitate multilaterală a vieții culturale sătmărene din secolului trecut Istorie 325-332 română
BULGAR, Gheorghe (autor) Amintirea lui Vasile Lucaciu - continuator al școlii ardelene - Istorie 333-344 română
RADU, Măriuca (autor) Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor români, meseriași din Brașov - sodali români pe drumuri europene Istorie 345-355 română
VETIȘANU, Vasile (autor) Viața istorică și cultura neamului românesc în opera lui Aloise L. Tăutu Istorie 357-368 română
CIUBOTA, Viorel (autor) Documente privind mișcarea cultural-națională românească din Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie 369-379 română
ANTONESCU, Nae (autor) Revista Transilvania (1918-1946) Istorie 381-392 română
IACOȘ, Ion (autor) Partidul Comunist Român - continuator direct al mișcării muncitorești și socialiste din România, a partidului politic al clasei muncitoare, creat în 1893 Istorie 393-417 română
DULGĂU, Bujor (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Satu Mare Istorie 419-427 română
DULGĂU, Bujor (autor), MARINESCU, Sergiu (autor) Aspecte privind reforma agrară din 1945 în județul Satu Mare Istorie 429-435 română
CORNEANU, Ioan (autor) Organizația județeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946) Istorie 437-452 română
IURAȘCIUC, Ivan (autor) Meșteșugul sticlăritului la Poiana Codrului (județul Satu Mare) Etnografie 453-458 română
CUCUIET, Lucian (autor) Practici tradiționale ale prelucrării cânepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului Etnografie 459-469 română
CHELCEA, Ion (autor) Dregătoriile în organizarea tradițională a cetelor de feciori din țara noastră Etnografie 471-489 română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Prezența instalațiilor tehnice în satul contemporan și modurile de dezintegrare sau de integrare în viața modernă (investigație întreprinsă în localitatea Negrești - Oaș în anul 1972) Etnografie 491-517 română
BURA, Laszlo (autor) Szatmar videki nepi gyermekjatekok Etnografie 519-530 maghiară
ERDOS, Iudita (autor) Elemente de arhitectură interioară din secolul al XVIII-lea în județul Satu Mare Artă 531-542 română
SZILAGYI, Adalbert (autor) O lucrare a lui N. Grigorescu în colecțiile muzeului județean Satu Mare Artă 543-544 română
ALMASI, Tibor (autor) Alexandru Ujhazy, viața și opera (1890 - 1941) Artă 545-555 română
BENEDEK, Zoltan (autor) Hidrogeologia apelor termale din zona județului Satu Mare ŞTIINŢELE NATURII 557-563 română
IERCOȘAN, Ana (autor), IERCOȘAN, Neța (autor) Cutremure de pământ în județul Satu Mare până la 1900 ŞTIINŢELE NATURII 565-576 română
NEAGREAN, Gavril (autor) Contribuții micologice. I. Județul Satu-Mare ŞTIINŢELE NATURII 577-595 română
KARACSONYI, Carol (autor) Cercetări asupra asociației Peucedano-Festucetum Pseudovinae în stațiunile din Nord-Vestul României ŞTIINŢELE NATURII 597-608 română
GERGELY, I. (autor), RAȚIU, O. (autor) Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) ŞTIINŢELE NATURII 609-655 română
IERCOȘAN, Neța (autor) Două topoare de luptă din piatra șlefuită descoperite în județul Satu Mare Muzeografie 657-660 română
RADU, Maximilian (autor) Restaurarea unei arme turcești din secolul al XVII-lea Muzeografie 661-664 română
POP, Maria (autor), POP, Nicolae (autor) Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu (Contribuții la istoricul comunei Apa) Muzeografie 665-676 română
LAZIN, Gheorghe (autor), LAZIN, Marilena (autor) Alexandru Sășianu - Moneda antică în vestul și nord-vestul României RECENZII 677-680 română
NICOARĂ, Toader (autor) Constituirea statelor feudale românești RECENZII 681-683 română
NICOARĂ, Simona (autor) Gheorghe Platon - Geneza revoluției române de la 1848 RECENZII 685-687 română
ALMASI, Tibor (autor) Mircea Țoca - Șase decenii de artă plastică militantă RECENZII 689-690 română
CRĂCIUN, Cornel (autor) Viorica Guy Marica - Pictura germană între gotic și renaștere RECENZII 691693 română