Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, 1981-1982, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Tipologia uneltelor din piatră șlefuită din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (J. Bihor) Arheologie 13-34 română
articol de periodic IERCOȘAN, Neța (autor) Un vas-biberon eneolitic descoperit la Ciumești Arheologie 35-38 română
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) Considerații privind apariția și dezvoltarea fibulelor în Transilvania Arheologie 39-44 română
articol de periodic NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului Arheologie 45-58 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României Arheologie 59-68 română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Descoperiri dacice din sec. III. î.e.n.-I e.n. în județul Satu Mare Arheologie 69-81 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Despre unele practici rituale la dacii din epoca preromană Arheologie 83-92 română
articol de periodic WINKLER, Judita (autor) Considerații asupra pătrunderii emisiunilor illyriene în Nord-Vestul Daciei Arheologie 93-118 română
articol de periodic SZEKELY, Zsolt (autor) Noi descoperiri din epoca romană la Baraolt Arheologie 119-121 română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Ceramica ștampilată din secolele III-IV e.n. descoperită în nord-vestul României Arheologie 123-135 română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Două piese de metal din sec. VIII-IX descoperite în localitatea Lazuri, jud. Satu Mare Arheologie 137-142 română
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (Partea I-a) Arheologie 143-165 română
articol de periodic NEMETI, Ioan (autor) Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) Arheologie 167-182 română
articol de periodic OSZOCZKI, K. (autor) Sigilii folosite de autoritățile administrative comitatense și orașele de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare (sec. XIV-XVIII) Istorie 183-201 română
articol de periodic TEODOR, Pompiliu (autor) O scriere polemică controversată din vremea Supplex-ului Istorie 203-209 română
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) , ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din județul Satu Mare Istorie 211-222 română
articol de periodic RADOSAV, Doru (autor) Manuscrise românești din sec al XVIII-lea în părțile sătmărene Istorie 223-227 română
articol de periodic BĂRNUȚIU, Elena (autor) Răspîndirea cărților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare Istorie 229-234 română
articol de periodic CHINDRIȘ, Ioan (autor) Un Supplex Libellus Românesc inedit - 1783 Istorie 235-264 română
articol de periodic VETIȘANU, Vasile (autor) George Filip de Căuaș în luptele naționale ale românilor Istorie 265-272 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Presa românească din Crișana (1848-1919). Contribuția acesteia la formarea conștiinței naționale și la consolidarea unității noastre culturale Istorie 273-309 română
articol de periodic MILIN, Miodrag (autor) Mișcarea națională română din părțile vestice, în contextul luptei naționale românești pentru autonomie (1860-1872) Istorie 311-323 română
articol de periodic BACÎRU, Livia (autor) Ioane Marcu, o personalitate multilaterală a vieții culturale sătmărene din secolului trecut Istorie 325-332 română
articol de periodic BULGAR, Gheorghe (autor) Amintirea lui Vasile Lucaciu - continuator al școlii ardelene - Istorie 333-344 română
articol de periodic RADU, Măriuca (autor) Asociațiunea pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor români, meseriași din Brașov - sodali români pe drumuri europene Istorie 345-355 română
articol de periodic VETIȘANU, Vasile (autor) Viața istorică și cultura neamului românesc în opera lui Aloise L. Tăutu Istorie 357-368 română
articol de periodic CIUBOTA, Viorel (autor) Documente privind mișcarea cultural-națională românească din Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie 369-379 română
articol de periodic ANTONESCU, Nae (autor) Revista Transilvania (1918-1946) Istorie 381-392 română
articol de periodic IACOȘ, Ion (autor) Partidul Comunist Român - continuator direct al mișcării muncitorești și socialiste din România, a partidului politic al clasei muncitoare, creat în 1893 Istorie 393-417 română
articol de periodic DULGĂU, Bujor (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Satu Mare Istorie 419-427 română
articol de periodic DULGĂU, Bujor (autor) , MARINESCU, Sergiu (autor) Aspecte privind reforma agrară din 1945 în județul Satu Mare Istorie 429-435 română
articol de periodic CORNEANU, Ioan (autor) Organizația județeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946) Istorie 437-452 română
articol de periodic IURAȘCIUC, Ivan (autor) Meșteșugul sticlăritului la Poiana Codrului (județul Satu Mare) Etnografie 453-458 română
articol de periodic CUCUIET, Lucian (autor) Practici tradiționale ale prelucrării cânepii: fiertul și lăutul torturilor în Țara Oașului Etnografie 459-469 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) Dregătoriile în organizarea tradițională a cetelor de feciori din țara noastră Etnografie 471-489 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) Prezența instalațiilor tehnice în satul contemporan și modurile de dezintegrare sau de integrare în viața modernă (investigație întreprinsă în localitatea Negrești - Oaș în anul 1972) Etnografie 491-517 română
articol de periodic BURA, Laszlo (autor) Szatmar videki nepi gyermekjatekok Etnografie 519-530 maghiară
articol de periodic ERDOS, Iudita (autor) Elemente de arhitectură interioară din secolul al XVIII-lea în județul Satu Mare Artă 531-542 română
articol de periodic SZILAGYI, Adalbert (autor) O lucrare a lui N. Grigorescu în colecțiile muzeului județean Satu Mare Artă 543-544 română
articol de periodic ALMASI, Tibor (autor) Alexandru Ujhazy, viața și opera (1890 - 1941) Artă 545-555 română
articol de periodic BENEDEK, Zoltan (autor) Hidrogeologia apelor termale din zona județului Satu Mare ŞTIINŢELE NATURII 557-563 română
articol de periodic IERCOȘAN, Ana (autor) , IERCOȘAN, Neța (autor) Cutremure de pământ în județul Satu Mare până la 1900 ŞTIINŢELE NATURII 565-576 română
articol de periodic NEAGREAN, Gavril (autor) Contribuții micologice. I. Județul Satu-Mare ŞTIINŢELE NATURII 577-595 română
articol de periodic KARACSONYI, Carol (autor) Cercetări asupra asociației Peucedano-Festucetum Pseudovinae în stațiunile din Nord-Vestul României ŞTIINŢELE NATURII 597-608 română
articol de periodic GERGELY, I. (autor) , RAȚIU, O. (autor) Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) ŞTIINŢELE NATURII 609-655 română
articol de periodic IERCOȘAN, Neța (autor) Două topoare de luptă din piatra șlefuită descoperite în județul Satu Mare Muzeografie 657-660 română
articol de periodic RADU, Maximilian (autor) Restaurarea unei arme turcești din secolul al XVII-lea Muzeografie 661-664 română
articol de periodic POP, Maria (autor) , POP, Nicolae (autor) Casa memorială Dr. Vasile Lucaciu (Contribuții la istoricul comunei Apa) Muzeografie 665-676 română
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) , LAZIN, Marilena (autor) Alexandru Sășianu - Moneda antică în vestul și nord-vestul României RECENZII 677-680 română
articol de periodic NICOARĂ, Toader (autor) Constituirea statelor feudale românești RECENZII 681-683 română
articol de periodic NICOARĂ, Simona (autor) Gheorghe Platon - Geneza revoluției române de la 1848 RECENZII 685-687 română
articol de periodic ALMASI, Tibor (autor) Mircea Țoca - Șase decenii de artă plastică militantă RECENZII 689-690 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Viorica Guy Marica - Pictura germană între gotic și renaștere RECENZII 691693 română