Comunitățile grecești din România în secolul al XIX-lea, 1996