Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IERCOȘAN, Neța Săpături arheologice în așezarea neolitică apaținînd culturii Starcevo-Criș de la Tășnad (jud. Satu Mare) .9-23 română
NEMETI, Janos, ROMAN, P. Epoca bronzului timpuriu din nord-Vestul Romaniei (Grupul cultural Sanislău) 25-32 română
NEMETI, Janos Vas-Chiup descoperit la Berea (com. Sanislău) jud. Satu Mare 33-39 română
STANCIU, Ioan Prezența romană în depresiunea Baia Mare? 41-44 română
GOVOR, Daniela Aspecte demografice la Potaissa 45-47 română
DUMITRAȘCU, Sever Latomus - Istoria Daciei 49-66 română
CERCUN, Iolan Cuptoare de construcție deosebită din așezările timpurii din Zakaepatia 67-82 rusă
FLORUȚ, Maria, FLORUȚ, Sorin Aspecte ale relațiilor agrare în zona Carei reflectate în documente existente la Arhivele Statului Satu Mare (1701-1900) 83-99 română
BALOGH, Adalbert Contribuții la istoricul dezvoltării mineritului în Oaș între anii 1760-1918 (partea II-a) 101-131 română
CIUBOTĂ, Viorel Un decret imperial în limba română din anul 1763 133-137 română
DULGĂU, Bujor Domeniul orașului Satu Mare în sec. XVII-mijlocul sec. XIX 139-151 română
CIUBOTĂ, Viorel, DULGĂU, Bujor Un document inedit despre răscoala lui Horea 153-158 română
ERDELI LIVIU, Gheorghe Dezvoltarea industrială a municipiului Satu Mare între anii 1867-1900 159-176 română
BELEAN, Ioan Gavril Lazăr de Purcăreți în luptele Naționale ale românilor sătmăreni 177-181 română
HAULER, Ernest Missbauch der staats-und kirchengewalt niedergang der Sathmarschwaben 183-193 germană
KARACSONYI, Carol Date istorice despre apele și lucrările de hidroameliorații efectuate în nord-vestul României (cu referiri la modificările microclimatice, edafice și biocenotice survenite în urma acestor lucrări) 195-233 română
GRAND, Cornel Integrarea armatei române în sistemul de apărare, prin mijloace politico-diplomatice și militare, a frontierei de vest 235-260 română
CUCUIET, Lucian Județul Satu Mare și convenția de armistițiu între givernul României și guvernele U.R.S.S., regatul unit al Marii Britanii și S.U.A., semnată la 12 septembrie 1944, la Moscova 261-267 română
PORUMBĂCEAN, Claudiu Situația politico-administrativă și reinstaurarea administrației românești în județul Satu Mare (25 oct. 1944 - 9 mar. 1945) 269-282 română
KISS, Imola Un monument de arhitectură în stil romanic - biserica reformată din Acîș 283-287 română
BĂRNUȚIU, Elena, CORDEA, Marta Un manuscris din 1684, realizat la mănăstirea Putna 289-299 română
BĂRNUȚIU, Elena Manuscrise românești din județul Satu Mare 301-311 română
KISS, Imola Imaginea Maicii Domnului în icoanele pe lemn din colecția Muzeului Județean Satu Mare 313-316 română
BURA, Laszlo Az ertelmisegkepzes muhelye a XIX. Szazadi szarmaron 317-332 maghiară
GLUCK, Eugen Contribuții de istorie culturală 333-347 română
HAULER, Ernest Stefan Kerner - eine priesterpersonlichkett aus maitingen 349-352 germană
HAULER, Ernest Naturalist oder moturalist 353-354 germană
ERDOS, Judith Țara Oașului în grafica lui Paul Erdos (1916-1987) 355-369 română
ANTONESCU, Nae Bibliografia presei românești satmărene 371-379 română
BOCȘE, Maria Coordonate în cercetarea etnonotanicii românești: vechime, continuitate, aplicabilitate 381-421 română
CHIVU, D., CHIVU, M. Agricultura din spațiul carpato-danubiano-pontic în izvoarele literare antice 423-431 română
HAIDUC, Gheorghe Oieritul, păstoritul și creșterea animalelor - ocupație tradițională a locuitorilor din comuna Vama din Țara Oașului 433-446 română
BĂRBULESCU, Constantin Sărbătorile de iarnă în obiceiurile tradiționale românești: Sfîntul Trifon 447-459 română
GOZARU, Mircea Tradiții folclorice în zona medie a Văii Crasnei 461-466 română
HAIDUC, Gheorghe Folclor din Țara Oașului 467-477 română
OLTEAN, Daniela Reprezentări antropomorfe și avimorfe în ștergarele decorative din colecția Muzeului Județean Satu Mare 479-494 română
SIPOȘ, Vasile Nepi epitkezes a Tovishaton 493-502 maghiară
TOTH, Zoltan Ceramica de Vama în colecția Muzeului Județean Satu Mare 503-505 română
BURA, Laszlo A megkulonboztetes modjai Bogdandon 507-510 română
OLTEAN, Daniela Patrimoniul etnografic al Muzeului Județean Satu Mare, Colecția de textile 511-514 română
ERDOS, Judith Expoziția de artă - mijloc de comunicare în Muzeul Județean Satu Mare 515-517 română
MICLĂUȘ, Doina Arta portretului în colecția Muzeului Județean Satu Mare 519-522 română
BUNILĂ, Gabriel Colaborarea cu întreprinderile industriale în procesul de restaurare a exponatelor tehnice 523-525 română
DRĂGHICI, Ligia Restaurarea în sprijinul completării tabloului unor epoci trecute 527-530 română
ENĂCHESCU, Doru Podișor - (amareu) - casa memorială Vasile Lucaciu, Apa 531-532 română
MAJOR, Ecaterina Colecția botanică a secției de științele naturii a muzeului din Carei (preparare, conservare, depozitare) 533-535 română
MĂCĂRESCU, Mihai Metode moderne de restaurare și conservare 537-539 română
MIHAIU, Ligia Le role des plantes dans la conservation traditionnelle des textiles en Roumanie et la posibilite de leur application dans les musees 541-551 franceză
POPESCU, Lidia Contribuții cu privire la metodele folosite în restaurarea unui avt de judecată din anul 1576 pentru validarea căruia s-a folosit sigiliul fragmentat 553-555 română
PUSKAS, Eva Restaurarea și reconstituirea unei podoabe de bronz datînd din secolele VIII-IX 557-559 română
ROȘU, Eleonora Restaurarea unei "cununi de mireasă" din Turț - Țara Oașului 561-565 română