Civilizație medievală românească : ceramica monumentală din Moldova, 2012