Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. în TOM: II, 2008, seria Istorie-Etnografie-Artă


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELEAN, Ioan (autor) Contribuția școlii satmărene la realizarea statului național unitar român română
CÎMPEAN, Viorel (autor) Canonicul Petru Tămaian, impresii din ajunul marii uniri română
IEGAR, Diana (autor), TAMAS, Sarandi (autor) Historia Domus ca sursă istorică. Unirea subiectivă română
LĂSTUN, Doru (autor) Lupta preoților români sătmăreni pentru unitate națională română
POP, Alin (autor) Unirea din 1918 - de la stereotipii la nașterea unei idei română
IEGAR, Diana (autor) Relația de familiaritate în Ugocea secolului al XV-lea 13- română
BOGDAN, Florin (autor), BOGDAN, Simona-Loredana (autor) Reforma religioasă din Transilvania în secolul al XVI-lea în dezbatere dietală. Confesiunea unitariană și dieta de la Turda (6-13 ianuarie 1568) 25- română
FAZEKAS, Lorand (autor) La Satu Mare s-a născut Katona Mihaly precursorul geografiei fizice 29- maghiară
BURA, Laszlo (autor) Documente privind elevii Gimnaziului Regal Major și Liceului Episcopal Romano Catolic de Satu Mare 37- română
FORSTENHEIZLER, Csilla (autor) Utilizarea dreptului de cîrciumărit 55- maghiară
VIMAN, Ioan (autor) Aspecte privind evoluția Învățămîntului Pedagogic în Sat Mare (1779-1940) 65- română
BOGDAN, Florin (autor), MIHU, Elena (autor) Preocupări ale protopopului Petru Maior pentru înzestrarea bisericilor cu cărți necesare săvîrșirii serviciului religios 79- română
VIRAG, Paula (autor) Căsătorii mixte în orașul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea așa cum sunt reflectate în registrele parohiale romano-catolice 83- română
RUS, Emanuil (autor) Sfîntul Ioan Gură de Aur - ierarh și teolog 89- română
KIBCES, Diana (autor) 100 de ani de la învințarea bînciu "Vulturul" din Tășnad 95- română
POP, Marin (autor) Organizarea Partidului Național Român din județul Satu Mare și primele două alegeri parlamentare de după marea unire (noiembrie 1919 și iunie 1920) 137- română
RUS, Emanuil (autor) Silviu Dragomir - artizan și istoric al marii uniri 149- română
SUCIU, Dumitru (autor) Anul 1918 în Europa Centrală și Răsăriteană și Unirile Basarabei, Bucovinei și Transilvaniei din România. Priviri comparative, perspectivă și retrospectivă istorică 155- română
TĂUT IOAN, Liviu (autor) Începuturile poliției românești pe teritoriului județului Satu Mare (1919-1940) 173- română
VIRAG, Paula (autor) Situația demografică din Satu Mare în perioada Marii Uniri 179- română
DANCU, Pal (autor) Activitatea asociației KALOT în dieceza catolică de Satu Mare, în rimpul celui de al doilea război modial 185- maghiară
HAMORI, Peter (autor) Biserica de stat și politica. Izvoare privind istoria greco-catolicilor maghiaridin satu Mare, 1940-1944 203- română
TAMAS, Sarandi (autor) Considerații privind primul val de recrutare SS din 1942 în județul Satu Mare 223- română
BĂLU, Daniela (autor) Biserica greco-catolică. Organizare ecleziastică. Transformări structurale în anii atbitrajului de la Viena 247- română
BĂLU, Daniela (autor) Școală și confesiune. Coerciții legislative 261- română
MARCHIȘ, Alina (autor) Alegerile papale reflectate în presa italiană a "anilor de plumb" (1970-1979) 271- română
KERESKENYI, Sandor (autor) În căutarea unor rădăcini inexistente. Arheologia identității în romanul postmodernist englez 277- română
HORVAT LIUBA, Irina (autor), ZAN, Mihai (autor) Evoluția rutenismului politic în Transcarpatia (1991-2001) 291- română
HORVAT LIUBA, Irina (autor) Aspecte socio-demografice privind populația ucrainiană din nord-vestul României în secolul al XX-lea 309- română
DOBRESCU, Adela (autor), LOBONȚ-PUȘCAȘ, Maria (autor) Biserica din Soconzel - monument al arhitecturii populare din nord-vestul României 319- română
SZILAGYI, Levente (autor) Narative despre graniță 323- maghiară
SZILAGYI, Levente (autor) In situație de graniță 339- maghiară
VEHESH, Anastasia (autor) Nume proprii ai eroilor literari în romanele lui U. Andrukhovych 349- maghiară
TOTH, Zoltan (autor) Arhitectura zonei de cîmpie din comuna Pir 361- română
TOTH, Zoltan (autor) Arhitectura gospidărilor țărănești din comuna Supuru de Sus 367- română
GRIGORESCU, Felicia (autor) Despre Ion Popdan și natura statică în opera sa 373- română
GRIGORESCU, Felicia (autor) Răsfoind caietul cu amintiri al pictorului Ion Țîntaș la 100 de ani de la nașterea sa 379- română
ARDELEAN, Radu (autor) Restaurarea unei mese țărănești 387- română
BALTOȘ, Ioan (autor) Restaurarea unei lăi de breaslă a cizmarilor 391- română
BUSUIOC, Cristina (autor) Restaurarea unei icoane pe lemn aparținînd bisericii de lemn din Soconzel 395- română
CAPOTESCU, Dinu (autor) Restaurarea unui sfeșnic de argint 399- română
COBUSCEANU, Roxana (autor) Restaurarea tezaurului monetar de la Tămășeni 403- română
KINCES, Diana (autor), OLARIU, Gheorghina (autor) Conservarea patrimoniului industrial. Mori din județul Satu Mare 405- română
PAUL, Gabriela (autor) Restaurarea unui convocator 409- română
DOBRESCU, Adela (autor), VARGA, Emese (autor) Conservarea colecției de "acoperire pentru Masa Domnului" de la Curatoriul Bisericilor Reformate 411- română
BÎLU, Daniela (autor) Anul european al dialogului intercultural 419- română
GHERHEȘ, Ilie (autor) Istoria ce am petrecut în crîncenul război - Dan Mihai 427- română
LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria (autor) Muzeotehnică - Godea Ioan 432- română