Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELEAN, Ioan Contribuția școlii satmărene la realizarea statului național unitar român română
CÎMPEAN, Viorel Canonicul Petru Tămaian, impresii din ajunul marii uniri română
IEGAR, Diana, TAMAS, Sarandi Historia Domus ca sursă istorică. Unirea subiectivă română
LĂSTUN, Doru Lupta preoților români sătmăreni pentru unitate națională română
POP, Alin Unirea din 1918 - de la stereotipii la nașterea unei idei română
IEGAR, Diana Relația de familiaritate în Ugocea secolului al XV-lea 13- română
BOGDAN, Florin, BOGDAN, Simona-Loredana Reforma religioasă din Transilvania în secolul al XVI-lea în dezbatere dietală. Confesiunea unitariană și dieta de la Turda (6-13 ianuarie 1568) 25- română
FAZEKAS, Lorand La Satu Mare s-a născut Katona Mihaly precursorul geografiei fizice 29- maghiară
BURA, Laszlo Documente privind elevii Gimnaziului Regal Major și Liceului Episcopal Romano Catolic de Satu Mare 37- română
FORSTENHEIZLER, Csilla Utilizarea dreptului de cîrciumărit 55- maghiară
VIMAN, Ioan Aspecte privind evoluția Învățămîntului Pedagogic în Sat Mare (1779-1940) 65- română
BOGDAN, Florin, MIHU, Elena Preocupări ale protopopului Petru Maior pentru înzestrarea bisericilor cu cărți necesare săvîrșirii serviciului religios 79- română
VIRAG, Paula Căsătorii mixte în orașul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea așa cum sunt reflectate în registrele parohiale romano-catolice 83- română
RUS, Emanuil Sfîntul Ioan Gură de Aur - ierarh și teolog 89- română
KIBCES, Diana 100 de ani de la învințarea bînciu "Vulturul" din Tășnad 95- română
POP, Marin Organizarea Partidului Național Român din județul Satu Mare și primele două alegeri parlamentare de după marea unire (noiembrie 1919 și iunie 1920) 137- română
RUS, Emanuil Silviu Dragomir - artizan și istoric al marii uniri 149- română
SUCIU, Dumitru Anul 1918 în Europa Centrală și Răsăriteană și Unirile Basarabei, Bucovinei și Transilvaniei din România. Priviri comparative, perspectivă și retrospectivă istorică 155- română
TĂUT IOAN, Liviu Începuturile poliției românești pe teritoriului județului Satu Mare (1919-1940) 173- română
VIRAG, Paula Situația demografică din Satu Mare în perioada Marii Uniri 179- română
DANCU, Pal Activitatea asociației KALOT în dieceza catolică de Satu Mare, în rimpul celui de al doilea război modial 185- maghiară
HAMORI, Peter Biserica de stat și politica. Izvoare privind istoria greco-catolicilor maghiaridin satu Mare, 1940-1944 203- română
TAMAS, Sarandi Considerații privind primul val de recrutare SS din 1942 în județul Satu Mare 223- română
BĂLU, Daniela Biserica greco-catolică. Organizare ecleziastică. Transformări structurale în anii atbitrajului de la Viena 247- română
BĂLU, Daniela Școală și confesiune. Coerciții legislative 261- română
MARCHIȘ, Alina Alegerile papale reflectate în presa italiană a "anilor de plumb" (1970-1979) 271- română
KERESKENYI, Sandor În căutarea unor rădăcini inexistente. Arheologia identității în romanul postmodernist englez 277- română
HORVAT LIUBA, Irina, ZAN, Mihai Evoluția rutenismului politic în Transcarpatia (1991-2001) 291- română
HORVAT LIUBA, Irina Aspecte socio-demografice privind populația ucrainiană din nord-vestul României în secolul al XX-lea 309- română
DOBRESCU, Adela, LOBONȚ-PUȘCAȘ, Maria Biserica din Soconzel - monument al arhitecturii populare din nord-vestul României 319- română
SZILAGYI, Levente Narative despre graniță 323- maghiară
SZILAGYI, Levente In situație de graniță 339- maghiară
VEHESH, Anastasia Nume proprii ai eroilor literari în romanele lui U. Andrukhovych 349- maghiară
TOTH, Zoltan Arhitectura zonei de cîmpie din comuna Pir 361- română
TOTH, Zoltan Arhitectura gospidărilor țărănești din comuna Supuru de Sus 367- română
GRIGORESCU, Felicia Despre Ion Popdan și natura statică în opera sa 373- română
GRIGORESCU, Felicia Răsfoind caietul cu amintiri al pictorului Ion Țîntaș la 100 de ani de la nașterea sa 379- română
ARDELEAN, Radu Restaurarea unei mese țărănești 387- română
BALTOȘ, Ioan Restaurarea unei lăi de breaslă a cizmarilor 391- română
BUSUIOC, Cristina Restaurarea unei icoane pe lemn aparținînd bisericii de lemn din Soconzel 395- română
CAPOTESCU, Dinu Restaurarea unui sfeșnic de argint 399- română
COBUSCEANU, Roxana Restaurarea tezaurului monetar de la Tămășeni 403- română
KINCES, Diana, OLARIU, Gheorghina Conservarea patrimoniului industrial. Mori din județul Satu Mare 405- română
PAUL, Gabriela Restaurarea unui convocator 409- română
DOBRESCU, Adela, VARGA, Emese Conservarea colecției de "acoperire pentru Masa Domnului" de la Curatoriul Bisericilor Reformate 411- română
BÎLU, Daniela Anul european al dialogului intercultural 419- română
GHERHEȘ, Ilie Istoria ce am petrecut în crîncenul război - Dan Mihai 427- română
LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria Muzeotehnică - Godea Ioan 432- română