Pliant „Colecția de icoane, carte veche, vase de cult și veșmine Așezământul de Artă și Cultură Religioasă Maia Catargiu”, 1996