Reprezentări antropomorfe neolitice și eneolitice în colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier, 2015