Studii și Comunicări de Artă și Arhitectură, III, 1996, Volum comemorativ dedicat împlinirii a 50 de ani de la moartea istoricului de artă Coriolan Petranu