Studii și Cercetări de Numismatică, II, 1958, In memoriam Constantini Moisil