Un istoric al antichității iudaice: primele ecouri ale operei lui Josephus Flavius în limba română, 1997