Satu Mare - Studii și Comunicări, II-III, 2001-2003, seria Științele Naturii


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MACOVEI, Gheorghe (autor) Cadrul natural al depresiunii Baia Mare 11-17 română
articol de periodic SZENTESI, Alexandru (autor) Resursele edafice și ecologice ale județului Satu Mare 18-36 română
articol de periodic MACOVEI, Gheorghe (autor) Paleoflora Depresiunii Baia Mare 37-44 română
articol de periodic CHIȘ, Timur (autor) , HOTICO, Grigore (autor) Studiu privind originea granulelor de rocă din stomacul cocoșului de munte (Tetrao Urogallus L.) 45-50 română
articol de periodic BERES, Marta (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului și din munții înconjurători (III) 51-56 română
articol de periodic KARACSONY, CAROL (autor) Specii de plante remarcabile în flora din nord-vestul României 57-68 română
articol de periodic MARIAN, Monica (autor) Caracterizarea fitocenozei Helianthetum Tuberosi (Moor) 1958, Oberd. 1967 de pe Valea Socondului și de pe Valea Arinișului 69-71 română
articol de periodic MARIAN, Monica (autor) Făgete carpatine de joasă altitudine în regiunea Culmea Codrului 72-78 română
articol de periodic MARIAN, Monica (autor) Caracterizarea ecologică, cariologică și economică a fitocenozelor de Arrhenatheretum Elatioris (Br.-Bl 1919) Schrerrer 1925 de la Hodișa și Sâi, județul Satu Mare 79-81 română
articol de periodic PĂTRUȚ, Doru (autor) Cercetări privind adaptările morfo-anatomice la unele specii halofile de pe litoralul românesc 82-92 română
articol de periodic CUPȘA, Diana (autor) , COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) Date privind răspândirea unor specii de filopode în zona de nord-vest a țării 93-97 română
articol de periodic FETYKO, Kinga (autor) , MANOLE, Gerald Mihail (autor) Contribuții la cunoașterea arachnofaunei (Araneae) din zona Sighetu-Marmației . 98-101 română
articol de periodic GAVA, Radu (autor) Observații privind distribuția pe verticală a populațiilor de Chilopode (Miriapoda: Chilopoda) în pădurile de foioase 102-107 română
articol de periodic HOTEA, Radu (autor) , HOTEA, Marcelina (autor) Aspecte privind biologia speciei Lymantria Dispar (omida păroasă a stejarului) 108-111 română
articol de periodic CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) Specii noi și rare ale genului Aphodius ILLIG. 1798 (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) în fauna județului Dolj 112-116 română
articol de periodic HOTEA, Radu (autor) , HOTEA, Marcelina (autor) Coleoptere din Munții Gutâi și Depresiunea Baia Mare . 117-120 română
articol de periodic HOTEA, Radu (autor) , HOTEA, Marcelina (autor) , MARCHIȘ, Ana (autor) Observații asupra unor populații de Coccinellidae din sud-vestul Depresiunii Maramureș 121-123 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Observații privind evoluția ihtiofaunei râului Someș (curs inferior) în perioada 1960-2000 124-129 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Evoluția ihtiofaunei lacului Călinești Oaș 130-136 română
articol de periodic WILHELM, Alexandru (autor) , ARDELEAN, Gavril (autor) , SALLAI, Zoltan (autor) Fauna ihtiologică a bazinului râului Ier 137-146 română
articol de periodic WILHELM, Alexandru (autor) , ARDELEAN, Gavril (autor) , HARKA, Akos (autor) , SALLAI, Zoltan (autor) Fauna ihtiologică a bazinului râului Tur 147-157 română
articol de periodic WILHELM, Alexandru (autor) , HARKA, Akos (autor) , SALLAI, Zoltan (autor) Contribuții la cunoașterea situației actuale a faunei ihtiologice a Depresiunii Maramureș 158-169 română
articol de periodic COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) , CUPȘA, Diana (autor) , SAS, Istvan (autor) , TELCEAN, Ilie (autor) Spectrul trofic al unei populații de Rana Arvalis (Nilsson 1842) din zona Vășad, jud. Bihor, România 170-181 română
articol de periodic TÖRÖK, Zsolt (autor) Studiu cantitativ asupra șopârlelor de câmp (Lacerta Agilis) din zona Gura Portiței (Rezervația Biosferei Delta Dunării, România) 182-187 română
articol de periodic TÖRÖK, Zsolt (autor) Notă privind geofagia la Testudo Graeca Ibera Pallas 1814 (Reptilia, Testudines, Testudinidae) 188-190 română
articol de periodic COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor) Date preliminare privind herpetofauna Văii Ierului 191-196 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , TRIFONOF, Pompiliu (autor) Herpetofauna Țării Făgărașului 197-204 română
articol de periodic CHIȘ, Vasile Timur (autor) Contribuții la cunoașterea populației de cocoș de munte (Tetrao Urogallus) în Maramureș 205-208 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Gruiformele din Valea Ierului 209-219 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Avifauna lacurilor piscicole de la Ariniș (Jud. Maramureș) 220-224 română
articol de periodic CHIȘ, Vasile Timur (autor) , MANOLE, Gerald Mihail (autor) Contribuții la fauna de chiroptere din Depresiunea Maramureșului 226-231 română
articol de periodic MURARIU, Dumitru (autor) Considerații ecologice asupra unor specii de mamifere (Mammalia) din valea Ierului 232-238 română
articol de periodic BERES, Iosif (autor) , ARDELEAN, Gavril (autor) Rolul jnepenișurilor (Pinus Mugo) din Munții Maramureșului și din Munții Rodnei în conservarea faunei de vertebrate 240-243 română
articol de periodic NĂSTASE, Adrian (autor) , NĂSTASE, Melania (autor) Rezervații botanice în județul Dolj 244-247 română
articol de periodic BATTES, Klaus (autor) , PRICOPE, Ferdinant (autor) , URECHE, Dorel (autor) Monitorizarea prospectivă și lista roșie a speciilor periclitate de pești 248-253 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Obiective și argumente pentru restaurarea ecologică a Văii Ierului (Satu Mare - Bihor) 268 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) , BERES, Iosif (autor) Ornithological reasons for a natural reservation founding in the zone of piscicultural lakes Ariniș (Maramureș) 269-273 engleză
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Considerații taxonomice și ecologice privind fauna de păsări din Depresiunea Baia Mare 274-285 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Comportamentul unor animale în timpul eclipsei totale de soare din ziua de 11 august 1999 - cu referire specială asupra celor două specii din genul Carassius Jaroki, 1822 286-292 română
articol de periodic ARDELEAN, AUREL (autor) , MAIOR, Corneliu (autor) Protecția mediului și agricultura durabilă 293-297 română
articol de periodic HOTEA, Radu (autor) , HOTEA, Marcelina (autor) Aspecte ecologice ale alimentării cu apă potabilă a municipiului Baia Mare 298-301 română
articol de periodic NEMEȘ, Daniela Aurelia (autor) Turismul sătmărean în câteva repere 302-308 română
articol de periodic NĂSTASE, Adrian (autor) , NĂSTASE, Melania (autor) Industrii sătești 309-311 română
articol de periodic FEURDEAN, Angelica (autor) Reconstituiri paleoecologice de la sfârșitul ultimului glaciar și începutul holocenului din Munții Gutâi bazat pe analize polenice 312-322 română
articol de periodic KARACSONY, CAROL (autor) Bibliografia botanică a județului Satu Mare 323-336 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Bibliografie faunistică a județului Satu Mare până la data de 30.X.2001 337-346 română