Angustia, 1, 1996, seria arheologia-istorie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Țara Silvaniei, Vasile Lechițan Recenzii-Book reviews română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Angustia - Cuvînt la început de drum .3- română
articol de periodic ILIESCU, Ion (autor) Mesaj adresat participanților la manifestărilor consacrate cinstirii activităților făurirorilor istoriei , culturii , civilizației și religiei romanilor din sud-estul Transilvaniei - Sfîntu Gheorghe, 23 septembrie 1995 .9- română
articol de periodic IOAN EPISCOPUL COVASNEI ȘI, Harghitei (autor) Pe urmele strămoșilor 17- română
articol de periodic FLONTA, Ilie (autor) O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvaniei 19- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1879) 23- română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Din istoria străveche a Carpaților Orientali Studii şi Comunicări 27- română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) Prototracii în Carpații Răsăriteni Studii şi Comunicări 51- română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) Cîteva considerații privind originea culturii Noua Studii şi Comunicări 67- română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Aspecte ale civilizației tracice și dacice din Carpații Răsăriteni Studii şi Comunicări 79- română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Angustia (Brețcu) Studii şi Comunicări 85- română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Sud-Estul Transilvaniei sub stăpînirea Romană Studii şi Comunicări 89- română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Românii din scaunele secuiești la 1614 Studii şi Comunicări 93- română
articol de periodic MUCEA, Mariana (autor) Biserica românească din scheii Brașovului în secolul XVII-lea, locaș al activității de copiere, traducere și tipărire Studii şi Comunicări 127- română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Cartea veche românească în scaunul Mureșului Studii şi Comunicări 133- română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Prezența cărții vechi românești în dud-estul Transilvaniei Studii şi Comunicări 141- română
articol de periodic MARC, Aurel (autor) Registrele parohiale - sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutuL românesc al Harghitei. Conscripția de la 1748 Studii şi Comunicări 149- română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Reverberaâiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuiesc Studii şi Comunicări 159- română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donații din "Țară" și conflicte cu autorotățile locale în județul Covasna (1851-1859) Studii şi Comunicări 165- română
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Stema Mitropolitului Andrei Baron de Șaguna - element de inspirație pentru heraldica actuală Studii şi Comunicări 187- română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Nicu Moldovan privind înfințarea ziarului "Oriwentul latin" de la Brașov Studii şi Comunicări 191- română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Contribuții la viața confesională a românilor în fostele scaune secuiești Ciuc, Gurghiu și Cașin în secolul al XIX-lea Studii şi Comunicări 197- română
articol de periodic SOROȘTINEAN, Valeria (autor) Satul românesc și biserica ortodoxă la sfîrșit de secol XIX cu referire la protopopiatele Trei-Scaube, Brașov și Mureș-Odorhei Studii şi Comunicări 201- română
articol de periodic MUNTEAN, Ovidiu (autor) Despre situația învățămîntul românesc în comitatul Trei Scaunela sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi Comunicări 205- română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea episcopului dr. Miron Cristea între 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari Studii şi Comunicări 209- română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) , DINU, Cristina (autor) Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic "Miron Cristea" Studii şi Comunicări 213- română
articol de periodic BUCUR, Nicolae (autor) O personalitate harghiteană în lupta pentru Unire - Octavian C. Tăslăuanu Studii şi Comunicări 217- română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Corpul Voluntarilor Români din Rusia Studii şi Comunicări 223- română
articol de periodic TEODORESCU, Elisabeta (autor) , TEODORESCU, Virgiliu (autor) Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena Studii şi Comunicări 231- română
articol de periodic BAICU, Dan (autor) Județul Trei Scaune în contextul reinstaurării administrației românești în Ardealul de Nord. Mărturii Documentare Studii şi Comunicări 241- română
articol de periodic MORARU, Alexandru (autor) Biserică și națiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan Studii şi Comunicări 247- română
articol de periodic POP, Valer (autor) Defileul Mureșului - străveche vatră etnoculturală românească Studii şi Comunicări 253- română
articol de periodic ȘOANCĂ, Nicolae (autor) Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Brețcu-Voinești-Covasna Studii şi Comunicări 259- română
articol de periodic FURTUNĂ, Dumitru (autor) Covasna - Voinești, leagăn de românitate în Arcul intracarpatic Studii şi Comunicări 265- română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania Studii şi Comunicări 269- română
articol de periodic PETRESCU, Iustinian (autor) Țara Silvaniei - Lerchințan Vasile Studii şi Comunicări 272- română
articol de periodic MEZEI, Elemer (autor) , ROTARU, Traian (autor) , SEMENIUC, Maria (autor) Evoluția structurii etnice și confesionale a populației județului Covasna, între anii 1850 și 1992 Covasna, între anii Studii şi Comunicări 273- română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Modificările produse în structura demografică a județelor Ciuc, Odorhei și Trei Scaune în perioada anilor 1930-1948 Studii şi Comunicări 291- română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița Note şi discuţii 315- română
articol de periodic POP, Emil (autor) Parohia Ortodoxă Română Miercurea-Ciuc II. Fragment de monografie Studii şi Comunicări 317- română
articol de periodic BERCU, Ioan (autor) Brețcu - vatră de istorie și credință strămoșească Note şi discuţii 321- română
articol de periodic DAVID, Doina (autor) Carpații de curbură - funcție economică și ax etnoistoric și etnocultural Note şi discuţii 325- română
articol de periodic MOLDOVAN, Nicolae (autor) Stațiunea Vîlcele și personalitățile românești de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX Note şi discuţii 329- română
articol de periodic CORNEA, Liminița (autor) Un scriitor covăsnean mai puțin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955) Note şi discuţii 333- română
articol de periodic CIOBANU-BĂCANU, Maria (autor) Factori de conservare a identității etnice românești în județele Harghita și Covasna Note şi discuţii 337- română
articol de periodic GANE, Constantin (autor) Date privind maghiarizarea românilor din localitățile harghitene Note şi discuţii 343- română
articol de periodic RĂȚULEA, Gheorghe (autor) Muzeul Spiritualității Românești din Sfântu Gheorghe - Sensuri și semnificații Note şi discuţii 347- română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Muzeul Spiritualității Românești "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfântu Gheorghe . Cronica activității pe anii 1993-1995 Note şi discuţii 351- română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Momente din istoria muzeului din Sfântu Gheorghe Note şi discuţii 361- română
articol de periodic PETRESCU, Iustinian (autor) Angustia - Între deziderate și realități Note şi discuţii 365- română
articol de periodic COMȘA, Marian (autor) Arhitectura din lemn din Transilvania - Cristache-Panait Ioana Recenzii-Book reviews 367- română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Românii din Scaunele Secuiești în antroponimele din conscripții, I, Scaunul Mureș 1699-1821, Ioan Ranca Recenzii-Book reviews 368- română
articol de periodic PETRESCU, Iustinian (autor) Falșii martiri maghiari pe pământ românesc - Țurlea Petre Recenzii-Book reviews 370- română
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Revoluția românilor din Transilvania (1848-1849), Gelu Neamțu Recenzii-Book reviews 371- română