Angustia, 5, 2000, seria arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) Industria materiilor dure animaliere în așezările paleolitice de pe versantul răsăritean al Carpaților 1-25 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) , SĂSĂRAN, Luminița (autor) Utilajul litic cioplit de la Leț 27-36 română
articol de periodic CIUGUDEAN, Horia (autor) , DRAGOTĂ, Aurel (autor) , LUCA, Sabin Adrian (autor) , ROMAN, Cristian (autor) Faza timpurie a culturii Vinea în Transilvania 37-72 română
articol de periodic POP, Dan (autor) Die Coțofeni Siedlung von Oarța de Sus "Măgura" 73-83 germană
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră șlefuită din epoca bronzului din sudul și răsăritul României 85-92 română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) Noi cercetări în așezarea Păuleni (1999-2000) 93-102 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) , SUCIU, Cosmin (autor) Descoperirile Cucuteni - Ariușd de la Păuleni 103-130 română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) , DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Descoperirile aparținînd aspectului cultural Ciomortan de la Păuleni (campaniile 1999-2000) 131-154 română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) , ROTEA, Mihai (autor) Locuirea Wietenberg de la Păuleni (campaniile 1999-2000) 155-171 română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținînd epocii bronzului, descoperite la Păuleni 173-176 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Cultura Noua în valea Oltului și a Tîrnavei 177-192 română
articol de periodic CAVRUC, Galina (autor) Groapa rituală din așezarea culturii Noua de la Zoltan 193-197 română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice referitoare la mormîntul de copil descoperit la Zoltan (Cultura Noua) 199-201 română
articol de periodic POPESCU, Anca (autor) Ceramica cu decor striat de la Costița și Deleni 203-208 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Spade de bronz din Maramureș 209-220 română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Fortificații hallstattiene din județul Brașov 221-225 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Spada de fier de la Dobolii de Jos (Aldoboly) 227-234 română
articol de periodic POPESCU, Cristina (autor) Original și imitație în cultura materială a geto-dacilor. Boluri cu decor în relief 235-264 română
articol de periodic BATO, Attila (autor) , SZEKELY, Zsolt (autor) Ceramica slavă de la Filiaș (jud. Harghita) 265-281 română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Dacii din estul Transilvaniei - Crișan Viorica 285-287 română
articol de periodic LÁSZLÓ, Attila (autor) Zoltan Szekely (1912-2000) 291-292 română