Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BICHICEAN, Gheorghe (autor) Instituțiile centrale în Principatul Transilvaniei - Principele - .1-8 română
articol de periodic CRIȘAN, Vasile (autor) Opinca Română - o proiectată societate culturală în anul centenarului revoluției lui Horea .9-13 română
articol de periodic BĂILĂ, Maria (autor) Biserica și Școala în Trei Scaune (1750-1850) 15-22 română
articol de periodic COSTEA, Constantin (autor) Gheorghe Lazăr - cel dintîi învățător de ideal românesc 23-26 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Românii din scaunele Cuc, Giurgeu și Cașin în secolul al XIX-lea. Istoriografia problemei și surselr de cercetare 27-35 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Întorsura Buzăului. Construirea bisericii de piatră Sfîntu Gheorghe - implicații istorice și artistice - 37-49 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Încitatea secuilor prin presa maghiară din Cluj și Debrețin la 1848-189 51-55 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) La vremea "zidindelor biserici", cu "carul iute" spre Vălcele, Sfîntu Gheorghe și alte locuri 57-77 română
articol de periodic RACOVIȚAN, Mihai (autor) , RACOVIȚAN, Radu (autor) Situația românilor din Ungaria dualistă la sfîrșitul secolului al IIX-lea și începutul secolului al XX-lea 79-84 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) , ZEGREANU, Octavian (autor) Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1894 85-95 română
articol de periodic BĂLAN, Ioan (autor) , DAMIAN, Ancu (autor) Sud-estul Transilvaniei în primul Parlament al României Mari (noiembrie 1919 - martie 1920) 97-100 română
articol de periodic STAVARACHE, DumItru (autor) Patriarhul Miron Cristea și Mitropolitul Visarion Puiu - mărturii de colaborare - 101-110 română
articol de periodic CRIȘAN, Eugenia (autor) Viața ilustrată (1934-1943) privind funcția educativă a cărților și a lecturii 111-114 română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Considerații privind prezența minoritarilor în magistratura Transilvaniei interbelice 115-118 română
articol de periodic LAZĂR COSTEL, Cristian (autor) Considerații privind relațiile interetnice din județul Ciuc în perioada interbelică 119-126 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Reromânizarea populației românești maghiarizate din fostele Scaune secuiești. Încercări de evaluare a unui proiect inerbelic 127-135 română
articol de periodic DOBOZI, Beatrice (autor) , PĂCURAR, Ramona (autor) Date și fapte privind soarta ardelenilor refugiați pe teritoriul județului Tîrnava-Mare după 1 septembrie 1940 137-141 română
articol de periodic DOBOZI, Beatrice (autor) Date și fapte privind soarta ardelenilor refugiați pe teritoriul județului Tîrnava-Mare după 1 septembrie 1940 (II) 143-146 română
articol de periodic ROTCHE, Andrea (autor) Problema Transilvaniei în raporturile României și Ungariei cu Germania (2 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943) 147-156 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Ghiță Popp și semnarea armistițiului de la Moscova cu națiunile Unite (12 septembrie 1944) 157-168 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Transilvania și scenariile politice în anii instaurării comunismului în România. Particularități în județul Covasna 169-174 română
articol de periodic COSTEA, Simion (autor) Alegerile falsificate din 1946 în județul Mureș 175-188 română
articol de periodic ISTRATE, Valentin (autor) Soarta tragică a Arhivelor fostului județ Ciuc 189-193 română
articol de periodic ISTRATE, Valentin (autor) Cîteva considerații privind populația județului Ciuc în anul 1945 195-196 română
articol de periodic MIRCEA AIHAIL, Artimon (autor) Petre A. Boțianu exponent al intereselor patrimoniale ale obștilor unor așezări de la poalele Cîlimanilor 197-200 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Dr. Ioan Harșia din Reghin, renumită personalitate a vieții politice, administrative și culturale românești 201-210 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) , MOLDOVAN, Eugenia (autor) Dr. Petru Muscă (1883-1969) o personalitate marcată a vieții politice ți medicale românești din zona Mureș 211-214 română
articol de periodic DIMITRIU, Oana (autor) Profesorul Universitar Alexandru Tohăneanu - date din viață și activitate - 215-226 română
articol de periodic ȘANDRU, Codrina (autor) Moartea și renașterea timpului anual și a timpului uman: revelionul și priveghiul de înmormîntare 227-230 română
articol de periodic BUCUR, Nicolae (autor) Imagini și simboluri în folclorul păstoresc harghitean 231-240 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Evoluția etnodemografică a zonei Toplița (1785-1992). Procese și structuri etnodemografice 241-251 română
articol de periodic SUCIU, Zorel (autor) Etnoforme - Proiect plastic. Arhetip și Geneză 253-256 română
articol de periodic DRĂGHICI, Dorina (autor) Monografia folclorică a satului Livezi - pagini de etnografie - 257-264 română
articol de periodic RAIN, Lily (autor) Aspecte demografice privind căsătoria etnic mixtă 265-272 română
articol de periodic ȘANDRU, Codrina (autor) Problematica elitelor etnice între Teoria Latențelor și Teoria Grupurilor de Interese 273-279 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Aspecte ale evoluției structurii etnice și confesionale în zona Covasna-Harghita și semnificațiile lor geopolitice 281-294 română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Romanii din secuime și răscoala lui Horea - Ranca Ioan 295-296 română
articol de periodic FILIMON, Mihai (autor) Oameni și locuri din Călimani - Șandru Ilie 296-297 română
articol de periodic PUIU, Simona (autor) Un nume pentru istorie - Patriarhul Miron Cristea - Șandru Ilie, Borda V. 297-299 română
articol de periodic TEUSCHI, Teofil (autor) Aurel Nistor - o pagină din istoria Bisericii și a Neamului - Lăcătușu Ioan 299-300 română
articol de periodic VRABIE, Nicu (autor) Reflexii - Vrabie Nicu 300-302 română
articol de periodic CAVRUC, Galina (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activității pe anul 1999 303- română