Angustia, 8, 2004, seria istorie-etnografie-sociologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TĂLMĂCIAN, Florin (autor) Relațiile dintre Biserica Transilvaniei și Patriarhia Ecumenică .11-18 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) O carte veche " Carte sau lumină", Snagov, 1699. Un preot și un cronicar din Scheii Brașovului. Restituiri 19-40 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană în 1918) 41-61 română
articol de periodic BĂILĂ, Maria (autor) Unirea cu Biserica Romei și urmările ei. Aspecte din Trei Scaune în contextul general transilvănean 63-68 română
articol de periodic MOLDOVAN, Ilie (autor) Mitropolitul Andrei Șaguna în apărarea excelenței neamului românesc din Transilvania, în general, și din zona arcului intracarpatic, în special 69-78 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Îndatorați la o comemorare. Ioan Petric (+ 1903-2003) 79-108 română
articol de periodic ANGHEL CRISTIAN, Ioan (autor) Aspecte privind situația unor școli confesionale românești în Trei Scaune. Secolul XIX. 109-117 română
articol de periodic PÎRVU, Sebastian (autor) Consolidarea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, în secolul al XIX-lea 119-126 română
articol de periodic MOLDOVAN, Nicolae (autor) A XXII-a Adunare Generală "Astra" de la Broșov din august 1883, oglindită în gazeta de limbă maghiară #Stekely Nemzet" 127-129 română
articol de periodic DIMITRIU, Oana (autor) Contribuții de istorie literară. Corespondența între Șt. O. Iosif, Virgil Ciopflec, Ilarie Chendi și Ion Bogdan - august 1899 - martie 1901 - 14 scrisori inedite 131-146 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Din viața și activitatea Dr. Titu Liviu Tilea 147-150 română
articol de periodic RUS DORIN, Ioan (autor) , SZABO, Athur (autor) , SZABO, Etelka (autor) Lista soldaților din Regimentul 22 Tîrgu-Mureș decorați după bătălis de la Asiago 151-166 română
articol de periodic NEGREA, Romeo (autor) Marea unire și românii covăsneni 167-171 română
articol de periodic FOLA NICOLAE, Victor (autor) Biserica ortodoxă română din Harghita în perioada dintre cele două războaie mondiale 173-180 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Patriarhul Miron Cristea și criza dinastică din România (1925-1930) 181-189 română
articol de periodic ISTRATE, Valentin (autor) O pagină de învățămînt românesc în "Secuime" Liceul "Șt. O. Iosif" din Odorhei 191-198 română
articol de periodic FOLA NICOLAE, Victor (autor) Ideal și acțiune în spirit național: publicistul Octavian M. Dobrotă și sitruația românilor din Harghita în anii interbelici 199-204 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Refugiați transilvăneni la Rîmnicu Sărat și Buzău (1940-1941) 205-216 română
articol de periodic ȚURLEA, Petre (autor) Încercarea de maghiarizare a ceangpilot în anii 1946-1947 217-221 română
articol de periodic PUIU, Sidonia (autor) L-am cunoscut pe istoricul David Prodan 223-228 română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Vasile Netea și Mureșul Superior 229-231 română
articol de periodic ANDREI, Elisabeta (autor) , BUCUR, Ioan (autor) Monografia Școlii Profesionale Speciale Agricole nr. 16 din Miercurea-Ciuc 233-247 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Contribuții pe marginea unor obiceiuri și cîntece păstorești din sud-estul Transilvaniei (Brașov și Covasna). Circulație și stratificare 251-258 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Tipologia gospodăriilor și locuinței zonei Toplița din Valea Mureșului Superior. Interferențe româno-secuiești 259-264 română
articol de periodic BUCUR, Nicolae (autor) Arta decorării oăălelor. Cîteva aspăecte din județul Harghita 265-272 română
articol de periodic MOLDOVAN, Nicolae (autor) Meșteșuguri și tehnică țărăneaască pe meleaguri covăsnene. Pledoarie pentru înfințarea unui muzeu în Valea Zînelor 273-275 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita 279-294 română
articol de periodic COBIANU-BĂCANU, Maria (autor) Așteptări și mesaje de la tineri în problema relațiilor interetnice dontre români și maghiari 295-307 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioana (autor) Aspecte ale problematicii abandonului și a copilului instituționalizat în județul Covasna 309-327 română
articol de periodic TUDORAN, Mircea (autor) Românii din Covasna și Harghita - Lăcătușu I., Lechințan V., Pătrunjel V. 331-332 română
articol de periodic ȚIGĂNUȘ, Virgil (autor) Memoria indusă Un "incipit" al romanului istoric al secolului XXI-lea - Șandru I. 333-334 română
articol de periodic NETE, Ion (autor) De veghe izvoare - Bucur N. 335-335 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Slujind Biserica și neamul. Cultură. Religie. Angajare creștină - Rățulea Gh. 336-336 română
articol de periodic BUTIUCĂ, Doina (autor) Turnul de strajă - Vrabie Nicu 337-338 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Vidacutul sub aripa timpului. 1432-2002 - Costea C. 339-340 română
articol de periodic TRIFOI, Mihai (autor) Imaginea germanului în literatura maghiară - Weidlein Johann 341-342 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Jurnal de front al unui cavalwerist - Florescu S. 343-344 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Genetica ecologică - Selecția unor populații naturale valoroase de pin silvestru din Carpații Orientali și Carpații de Curbură, apte pentru cultură în stațiuni corespunzătoare din zonă 345-346 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Cronica activității pe anul 2002 349-354 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Cronica activității pe anul 2003 355-359 română