Arhiva Someșană, III, 1975, seria II


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRĂCIUN, Pompei (autor) Industrializarea socialistă și implicațiile sale sociale în județul Bistrița-Năsăud 5- română
articol de periodic ILOVAN, Vasile (autor) Unele aspecte ale luptei de rezistență a maselor populare din județul Bistrița-Năsăud în timpul ocupației fasciste 15- română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Problema agrară în nordul Transilvaniei în perioada 1940-1944 35- română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Situația învățămîntului pe teritoriul regimentului Ii românesc de graniță în preajma revoluției de la 1848-1849 52- română
articol de periodic MORARIU, Iuliu (autor) Un profesor darwinist din secolul trecut - Arlemiu Publiu Alexi (1847-1896) 79- română
articol de periodic TUFESCU, Victor (autor) Tiberiu Morariu - la 70 de ani 96- română
articol de periodic CHIȚAN, Teodor (autor) La împlinirea vîrstei de 70 de ani. Prig. Univ dr. Tiberiu Morariu 102- română
articol de periodic MOLDOVAN, Liviu (autor) , POP, Ioan (autor) Grănicerii năsăudeni la Reghin după revoluția de la 1848-1849. - Documente inedite 111- română
articol de periodic DAVID, Doina (autor) Contribuții la studiul terminologiei juridico-administrative din Transilvania (1880-1920) 124- română
articol de periodic MĂRCUȘ, Lucia (autor) Scrisori românești din arhivele Bistriței 146- română
articol de periodic ASANACHE, G. (autor) Contribuții la istoria relațiilor dintre cetatea Bistriței și Moldova (sec. XVII) 179- română
articol de periodic BOCA, Pompei (autor) Cu privire la conscripția grănicerilor năsăudeni din 1763-1764 183- română
articol de periodic ȚARA, Vasile (autor) Valea superioară a Șieului. Fragmente de istorie 192- română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Nicoleta (autor) Contribuții la cunoașterea țesăturilor folosite în organiuarea interiorului în subzona Năsăud 205- română
articol de periodic CÎMPAN, Teodor (autor) Ornamentica arhitecturală populară folosită ăn zona folclorică Sîngiorz-Băi 213- română
articol de periodic TELCEANU, Radu (autor) Terminologie oierească în Maieru 226- română
articol de periodic PETRI, Ovidiu (autor) O tradiție populară: Instruțatul boului în satul Tăure" 273- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) Considerații generale asupra cetății de pîmînt de la Ardon 287- română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud 302- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Un denar suboerat și hirid descoperit în nord-estul provinciei Dacia 334- română
articol de periodic GĂZDAC, Grigore (autor) Lupta poporului român pentru independență oglindită în opera lui Andrei Mureșanu și George Coșbuc 338- română
articol de periodic FILIPOI, Onisim (autor) Contribuții istorice memorandistice 344- română
articol de periodic ILIEȘ, Ioan (autor) Ioan Pop Rețeganul - învățător la Rodna 349- română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Coșbuc la Hordou 356- română
articol de periodic CHINTĂUAN, Ion (autor) , RUSU, Ioan (autor) Vulcanii noroioși de la Monor 382- română
articol de periodic RULEANU, Octavian (autor) Cărți despre ținutul nostru 390- română
articol de periodic FILIPOI, Onisim (autor) Anuarul liceului din Năsăud - Repertoriu bibliografic 393- română
articol de periodic FILIPOI, Onisim (autor) Anuarul școlii normale din Năsăud - 1929 - Repertoriu bibliografic 399- română