Arhiva Someșană, I, 2002, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Către cititori 7-8 română
articol de periodic BOCȘAN, Nicolae (autor) Argument 9-10 română
articol de periodic SUCIU, Liliana (autor) , VAIDA, Lucian (autor) Mărturii privind cultura materială a dacilor în bazinul Someșului Mare 13-23 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Considerații asupra unei categorii de materiale arheologice cu funcționalitate incertă - așa numitele "greutăți de vatră" 25-32 română
articol de periodic PUPEZĂ, Paul (autor) Apa, element al "geografiei sacre" în spațiul geto-dacic 33-37 română
articol de periodic ALFOLDY-GĂZDAC, Agnes (autor) , GĂZDAC, Cristina (autor) Legislația romană a falsului monetar între teorie și practică: cazul Daciei romane 39-65 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Populația autohtonă în Dacia postromană pîmă la slavi - o scurtă privire istorică - 67-75 română
articol de periodic SIMA, Darius (autor) Principii metodologice privind arheologia experimentală 77-82 română
articol de periodic CÎMPEANU, Remus (autor) Un segment mai puțin cunoscut din istoriografia unirii reliioase. Perspectiva lui Iosif Siegescu 85-95 română
articol de periodic SIMA, Ana Victoria (autor) Interesul sfîntului scaun față de catolicii de rit oriental din imperiul austriac la mijlocul secolului al XIX-lea 97-106 română
articol de periodic ANDREI, Mirela (autor) Clerul parohial și personalul eclezoastic azxiliar greco-catolic din vicariatul Rodnei în deceniul neoabsolutismul 107-144 română
articol de periodic VULEA, Camelia (autor) Starea materială a preoțimii greco-catolice din vicariatul de Hațeg (1850-1864) 145-164 română
articol de periodic PAVEL, Iulia Cristina (autor) Vicariatul Rodnei 1849-1869 165-181 română
articol de periodic PĂIUȘ, Liviu (autor) Memorandistul dr. Vasile Lucaciu și Rodna. Încercarea rodnenilor de a-l aduce preot lsa Rodna (Documente) 183-196 română
articol de periodic POP, Aurelia (autor) Identificarea și alteritate în relațiile interconfesionale din Bistrița-Năsăud în a doua jumătate a sec. al XIX-lea 197-214 română
articol de periodic BONDA, Ioana Mihaela (autor) Sfîntul scaun și autonomia bisericii greco-catolice în retalările presei românești din Transilvania (1871-1900) 215-223 română
articol de periodic DARABONT, Elena (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Sorgintea fondurilor grănicerești năsăudene. Mărturii documentare 225-270 română
articol de periodic CÎRJA, Ion (autor) Aspecte privind organizarea și funcționarea școlilor confesionale din arhidieceza Blajului în primii ani de păstorire a mitropolitului Ioan Vancea de Buteasa (1869-1873) 271-288 română
articol de periodic ADĂSCĂLIȚEI, Felicia (autor) Situația îmvățămîntului în comitatul Zarand (1861-1976) 289-315 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Filmul documentar "Satul Șanț" - sursă modernă de inspirație monografică" 319-326 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) Legenda Beneșului. Pactul cu diavolul - între istorie, reprezentări folclorice și literatura cultă 327-367 română
articol de periodic BADEA, Anton (autor) , BADEA-TUȚIIANU, Adriana (autor) Recuzita și spectacolul nunții în satul Monor, jud. Bistrița-Năsăud (cu mireasa adusă din Dumbrava sau Vătava) 369-280 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - istoric al graniței năsăudene 383-411 română
articol de periodic MUREȘIANU, Mircea (autor) Toponimia geografică - dovadă remarcabilă a vechimii populației autohtone în spațiul Rodnei 413-422 română
articol de periodic CÎMPEANU, Cecilia (autor) Mișcarea feministă între modelul euro-american și realitățilr românești din Transilvania în a doua jumătate a secoluli XIX și la începutului secolului XX 423-435 română
articol de periodic LUPȘAN, Simion (autor) O vibrantă pagină de solidaritate umană. Aspecte cu privire la sprijinirea de către populația județului Năsăid a locuitorilor din județele Moldovei, loviți de efectele secetei din anii 1946-1947 437-456 română
articol de periodic NISTOR, Ioan Radu (autor) Donații făcute muzeului grăniceresc năsăudean 457-478 română
articol de periodic RUSU, Cosmin (autor) Dicționar tematic al Evului Mediu Occidental - Le Goff Jaques 481-483 română
articol de periodic BĂLĂI, Emil (autor) Troptic rodnean: aurorii de azi în statornică legătură cu trecutul 485-493 română
articol de periodic MÎRZA, Danila (autor) , MURGESCU, Mirela-Luminița (autor) Între "bunul creștin" și "bravul român". Rolul școlii primare în construirea identității naționale românești (1831-1878) - Murgescu Mirela-Luminița 495-496 română
articol de periodic BALOG, Marin Iosif (autor) Schimbarea socială într-o societate periferică - Chirot Daniel 497-500 română