Arhiva Someșană, VII, 2008, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COSMA, Simion Valer (autor) "Rădicarea din întunecata prostie! Imaginea "neamțului" la nivelul crelului năsăudean în prima jumătate a secolului XIX 13-32 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) Raportul lui Moise Panga privind rezultatul examenelor desfășurate în școlile năsăudene în anul 1852 33-57 română
articol de periodic BÎRLIANU, Marius (autor) Biserica ortodoxă din scaunul Orăștiei între 1867-1914 59-80 română
articol de periodic COVACI, Diana (autor) Aniversarea mileniului ungar și ierarhii romano uniți 81-92 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Pagini negre în istoria colegiului național "George Coșbuc" din Năsăud 93-118 română
articol de periodic FOTI, Vincenzo (autor) Assignats: il governo dell'economia nella dinamica revoluzionaria francese 121-136 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Leontin Luchi - mărturii inedite despre revoluția de la 1848-1849 137-151 română
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa politică de limbă germană din Transilvania în perioada neoabsolutistă. Der satellit (1850-1858) 153-162 română
articol de periodic IRIMIAS, Anna (autor) Messina, Garibaldi e i garibaldini nelle cronache di un correspondente e viaggiatore ungrerese 163-170 italiană
articol de periodic HEGEDUS, Nicoleta (autor) Imaginea împăratului la românii ardeleni de la memorandum pînă la izbucnirea primului război mondial (1892-1914) 171-203 română
articol de periodic RUS, Viorel (autor) Originile năsăudene ale organizației anticomuniste "Haiducii lui Avram Iancu - Divizia Sumanele Negre" 205-214 română
articol de periodic MARIN, Manuela (autor) Vizitele de lucru și cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu 215-229 română
articol de periodic ZAMFIR, Romulus (autor) Lemnul ca material de construcție în Transilvania: utilizare și metamorfoză 233-244 română
articol de periodic SERMEȘAN, Gabriela (autor) "Cununa grîului" în Țara Năsăudului 245-252 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) O variantă a motivului despre pactul cu diavolul 253-258 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Noi topoare de piatră în colecția muzeului grăniceresc năsăudean 261-268 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Preocupări privind arhivele în zona "graniței militare" năsăudene pînă la 1918 269-293 română
articol de periodic BURDEȚI, Paula (autor) Aspecte privind structura demografică în zona periurbană a orașului Năsăud 295-315 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) Arhivele - mărturii ale trecutului . Direcția județeană Bistrița-Năsăud a Arhivelor Naționale la 70 de ani - Mureșan Ioan 319-320 română
articol de periodic LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Studii și cercetări etnologice 321-327 română