Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic RADVAN, Roxana (autor) Optoelectronica în investigarea mecanismelor de dragare și caracterizarea fizico-chimkicăm in situ a bunurilor culturale 7-21 română
articol de periodic RADVAN, Roxana (autor) The optoelectrinics in the investigation of the degradation mecanisns and in the situ physical and chemical characterization of the cultural goods 22-36 engleză
articol de periodic CREȚU, Ileana (autor) , PETROVICIU, IRINA (autor) Cercetarea interdisciplinară și conservarea patrimoniului textil prin analiza coloranților 37-46 română
articol de periodic CREȚU, Ileana (autor) , PETROVICIU, IRINA (autor) The interdisciplinary research and the conservation of the textile heritage through the analysis of Dyes 47-56 engleză
articol de periodic DOMINTE, Merișor (autor) Educația vizuală, o componentă artistică necesară pentru conservare și restaurare patrimonială 57-70 română
articol de periodic DOMINTE, Merișor (autor) Visual education, an artistic component necessary for the conservation and restoration of the heritage 71-84 engleză
articol de periodic GHEORGHE, Simona (autor) Ceramica din Cultura Verbicioara - abordare interdisciplinară în vederea autentificării și conservării 85-91 română
articol de periodic GHEORGHE, Simona (autor) Pottery from the Verbicioara Culture - interdisciplinary approach toward authentification and conservation 85-98 engleză
articol de periodic FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Restaurarea-conservarea frontonului din zona centrală a teatrului național din Iași 99-114 română
articol de periodic FĂRTĂIȘ, Dan (autor) The restoration-consideration of the central gable of the national theatre of Iași 99-130 engleză
articol de periodic POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus-Ioan (autor) Tratamente de conservare și restaurare aplicate icoanei Maica Domnului cu Pruncul Iisus în brațe înconjurată de sfinți și scene 131-138 română
articol de periodic POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus-Ioan (autor) Conservation and restoration treatments applied to the Virgin Mary with child Jesus in her arms surroundded by saints and scenes 131-146 engleză
articol de periodic CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Cartografia. Partea a III-a. Produsul cartografic între speculație și realizare științifică. Terororiul românesc în cîteva dintre lucrările cartografilor străini și ale localnicilor medievali și moderni 147-163 română
articol de periodic CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Cartography. Part III. The cartographic product between speculation and scientific achievement. The Romanian territory in the works of foreign cartographers, medieval and modern natives 164-180 engleză