Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) Structuri mitico-religioase în credințele comunităților medievale 9-18 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Unele relații particulare dintre Constantin Brîncoveanu și dregătorii otomani de la Sudul Dunării 19-32 română
articol de periodic MÎRZA, Mihai (autor) "Portretele Doamnelor Române" Ana Racoviță, doamna lui Mihai Racoviță Vodă 33-58 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Despre originea și numele mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni (II) 59-82 română
articol de periodic PRISACARIU, Elena-Mihaela (autor) Viața religioasă în Comănești în documente de arhivă 83-98 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Sorin (autor) Cîteva aspecte privitoare la starea de sănătate a locuitorilor ținutului Bacău (1830) 99-110 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Noi informații referotoare la dezvoltarea edilitară a orașului Bacău la jumătatea secolului al XIX-lea 111-128 română
articol de periodic ZĂRNESCU, Simona-Nicoleta (autor) Convenția de la Paris (1858) și ultoma fază a luptei pentru Unirea Principatelor Române 129-144 română
articol de periodic DOBOZI, Mirandolina-Beatrice (autor) Despre școlile românești și învățătorii lor pe Valea Mureșului superior din secolul XIX în colecția de documente "Ieronim Puia" 145-162 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia (autor) File din istoria unei case de secol XIX din Bacău 163-176 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare aparținînd poliției orașului Ismail (1859-1878) 177-188 română
articol de periodic POPA, Alin (autor) Scurt istoric al artelor teatrale și cinematografice din orașul Bacpu de la jumătatea secolului al XIX-lea pînă la sfîrșitul perioadei interbelice 189-202 română
articol de periodic OLARIU, Livia (autor) Ioan Popescu iubitor de istorie - personalitate importantă a învățămîntului pedagogic bîrlădean șo distins om de cultură 203-208 română
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) Vasile Pogor - mefistofelul "Junimii" (junimist, om politic, mason) 209-214 română
articol de periodic CARAMELEA, Ramona (autor) ....căci lipsa unui asemenea local însemnează lipsa de hrană a copiilor..." Construirea gomnaziului din Bacpu (colegiul Național Ferdinand) 215-224 română
articol de periodic DOGARU, Bogdan Constantin (autor) Elitele din orașul Ficșani și județul Pitna în cluburi și cercuri exclusiviste 225-234 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Externatul secundar de fete "Principera Maria" din Bacău (1890-1993) 235-256 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Documente inedite privind comunitatea catolică din Horgești, județul Bacău 257-270 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) Evoluția stațiunii Băile Govora de la înființare pînă în 1908 271-282 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Despre obiceiurile la români în prima jumătate a secolului al XX-lea în localitatea Brețcu, jud. Trei Scaune 283-292 română
articol de periodic ROȘU, Laurențiu-Ovidiu (autor) Profesori ai institutului pedagogici diecezan din Caransebeș în memoriile învățătorului Pavel Jumanca 293-310 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Dezbaterile ratificării tratatului de la Trianon în parlamentul României 311-320 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan-Ovidiu (autor) Refugiații polonezi din județele Argeș și Mușcel în perioada 1939-1945 321-342 română
articol de periodic SCURTU, Costin (autor) Planurile sovietice în vederea ocupării provinciilor moldovenești din nordul și estul României în anul 1940 343-354 română
articol de periodic RADU, Gheorghe (autor) Contribuția județului Neamț la războiul sfînt pentru Basarabia (1941) 355-366 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Repere cronologice privind fabricarea de uleiuri vegetale și opsele "Fleming" din Galați (1918-1948). Memoriul directorului general al fabricii Alewxandru Dinerman, adresat aurorităților românești cu ocazoa trecerii în patrimoniul statului s bunnurilor ev 367-388 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan-Ovidiu (autor) Evacuarea instituțiilor din județul Bacău în județul Olt conform intrucțiunilor și ordinelor MAI din anul 1944 389-394 română
articol de periodic ANUȚEI, Roxana (autor) Organizarea cursurilor de alfabetizare în județul Bacău după cel de-al doilea război mondial 395-414 română
articol de periodic LECCA, Dumitru (autor) Familia Lecca în anii persecuției comuniste 415-424 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Ceangpii protestează: vor sp învețe în limba română (1953) 425-432 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Ecouri din mass-media despre preocuparea constantă a Ungariei pentru " dpinuirea maghiarilor din ținutul ceangăiesc 433-454 română
articol de periodic BERCEANU, Maria (autor) Condicile de calități, veritabile CV-uri ale funcționarilor publici în epoca regulamentară 457-484 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Scurtă istorie a stării civile în imagini (1806-1912) 485-502 română
articol de periodic OANCEA, Angela (autor) Federala "Trotuș" Bacău. Prezentare de fond 503-516 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Politicianul Gheorghe Ghibănescu în slujba arhivelor 517-524 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Comitetul raional Zeletin al P.C.R. (1950-1960) Prezentare de fond 525-532 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie Ovidiu (autor) Documente din activitatea administrației publice locale băcpuane (1974-1984) 533-544 română
articol de periodic BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Intrumente de înregistrare și de evidență în structurile MAI. Aspecte practice 545-552 română
articol de periodic HUGIANU, Ciprian (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Documente privind localitatea Poiana Săeată aflate în arhiva centrului ecleuastic de documentare "Mitropolit Nicolae Colan" Sfîntu Gheorghe 553-570 română
articol de periodic MOLDOVAN, Peter (autor) Evaluarea arhivistică - dezbaterile din Vest și evoluția românească 571-580 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Doi arhiviști ardeleni octogenari: Alexandru Matei și Ioan Pleșa 581-596 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Cezar Bejan (1933-2013) - un destin în sjujba arhivelor gălățene 599-610 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Gh. Buzatu - un medel de slujitor al muzei Clio 611-624 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Ion Pelivan părinte al mișcării naționale din Basarabia - Constantin Ion, Negrei Ion, Negru Gheorghe 627-638 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Porțile de lemn ale satului. Porțile sufletului - Tudose Constantion 639-644 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Ion Micu la 70 de ani 645-648 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Ilie Șandru - 69 de ani în sjujba învățămîntului și culturii românești 649-654 română