Acta Bacoviensia: ActaBC, X, 2015


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Inscripții funerare din zona Bacăului 11-34 română
articol de periodic CONSTANTINOV, Bogdan (autor) , TROFIN, Liliana (autor) Aspecte ale discriminării la est de Carpați: memorie și lege 35-48 română
articol de periodic STOEA, Claudia (autor) Cîteva aspecte privind regimul navigației pe Dunăre în sectorul Porților de Fier și Cataracte pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 49-56 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Portretul Smarandei Manu de Mihail Topler, aflat la Muzeul de Artă din Bacău 57-72 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Ctitori, slujitori, enoriași și referenți ai unor biserici cu semnificație istorică din comuna Săucești, județul Bacău 73-90 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Sorin (autor) Cu privire la cea dintîi epidemie de holeră din ținutul Bacpu (1831) 91-102 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Programul de organizare și dodernizare a Poliției din Moldova în perioada cuprinsă între Regulamentul Irganic și Unirea Principatelor (1832-1849). Studiu de caz - Poliția orașului Galați 103-122 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Noi informații referitoare la "comori" din ținuturile Bacău și Roman (prima jumătate a secolului al XIX-lea) 123-138 română
articol de periodic MICU, Lavinia-Diana (autor) Cîteva evenimente ale vieții politice și sociale din principatele române în anul 1859, ilustrate în documente de arhivă 139-148 română
articol de periodic HUGIANU, Ciprian (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Activitatea Asociațiunii ASTRA reflectată în unele documente deținute de Arhivele Naționale Covasna 149-164 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Bibliotecile populare sătești din județul Bacău la sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului XX 165-180 română
articol de periodic ȚUȘCANU, Aurel-Florin (autor) Un băcăuan în slujba Bisericii și a istoriografiei românești: Arhitectul Dr. Veniamin Pocitan (1870-1955) 181-192 română
articol de periodic CHELARU, Mihaela (autor) Din activitatea de început a teatrului tineretului Piatra Neamț 193-210 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Un izvor istoric uitat cu privire la catolicii din județul Bacău 211-224 română
articol de periodic CUȚUI, Alexandrina (autor) Intervenții de restaurare făcute asupra unor biserici-monument istoric din Bucovina la sfîrșitul secolului XIX și în prima jumătate a secolului XX (documente din Arhiva de Stat Cernăuți) 225-236 română
articol de periodic DOBOȘ, Fabian (autor) Părintelele Daniel Pietrobono (1835-1915) - primul superior al Provinciei franciscane "Sfîntul Iosif" din Moldova 237-252 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia (autor) Pledoarie pentru documente 253-264 română
articol de periodic GIURGIU, Luminița (autor) , GIURGIU, Teodora (autor) Colonelul băcăuan Ioan Pandele 265-278 română
articol de periodic ANGHEL, Doina (autor) Contribuția generalului Constantin Christescu la cîțtigarea bătășoei de la Mărășești 279-290 română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Intelectuali basarabeni la revista "Izvorașul" din Bistrița, Mehedinți 291-300 română
articol de periodic PINTILIE, Dan-Ovidiu (autor) Societatea minieră Creditul Carbonifer (1920-1948) 301-314 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Problema comunistă din județul Bacău în analiza Poliției (1920-1944) 315-326 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Sancțiuni subiective aplicate unor cadre didactice de elită din județul Bacău 327-342 română
articol de periodic POP, Andreea (autor) Monumente comemorative din județul Bacau în 1937 343-350 română
articol de periodic ANUȚEI, Roxana-Emanuela (autor) Starea de spirit a populației din județul Bacău în anii 1940-1942 351-362 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) Activitatea inspectoratului "Muncă și Lumină" Rîmnicu Vîlcea 1941-1944 363-380 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Un capitol uitat din istoria Românilor: Administrația civilă românească a Transilvaniei 381-392 română
articol de periodic OANEA, Angela (autor) Efectele secetei din județul Bacău reflectate în documentele anului 1946 393-404 română
articol de periodic LAZĂR, Costel (autor) Aspecte privind problema "consolidării unificării" bisericești în regiunea Bacău în anii 1949-1954 405-422 română
articol de periodic DEHELEANU, Adrian (autor) "Mica revoluție culturală" românească - Tezele din oilie 1971. Noi documente 423-436 română
articol de periodic BODALE, Arcadie (autor) Matrice sigilare mai puțin cunoscute utilizate în Moldova în secolul al XIX-lea, păstrate la arhivele Naționale Iași 439-454 română
articol de periodic IAVNI, Doina-Iozefina (autor) Prelucrarea arivistică, valoarea istorică și practică a fondului Inspectoratului Cadastral Bucovina (1820-1949) 455-466 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Nicolae (autor) Considerații privind evoluția organizatorică a instituțiilor judecătorești din județul Neamț în perioada 1932-1948 467-474 română
articol de periodic MARINESCU, Georgiana (autor) Informații inedite despre o instanță de judecată din perioada regulamentară. Divanul Judecătoresc al Principatului Moldovei (1832-1933) 475-480 română
articol de periodic APOSTU, Andrei (autor) Aspecte ale administrației locale în secolul al XIX-lea. Documente inedite în fondul Isprăvnicia ținutului Fălciu 481-488 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare care au aparținut unor unități de poliție din județul Dorohoi (1862-1921) 489-496 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Fondul familiei "Poni" în arhivele ieșene 497-506 română
articol de periodic NEGRU, Monica (autor) Din istoria personalului Arhivelor bucureștene (secolul XX) 507-522 română
articol de periodic PELE-TRĂILOIU, Nicușor-Marian (autor) O pagină a monografiei sanitare a Severinului - 1938 523-532 română
articol de periodic IOSIF, Felicia (autor) Anul 1940: refigiații din Basarabia și Bucovina în documentele Arhivelor din Iași 533-550 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) File din cronica Arhivelor Militare: auroincendierea arhivei Divizionului 104 artilerie în nefasta zi de 7 aprilie 1944 551-562 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia-Mărioara (autor) Categorii de documente create de Secția Financiară a Sfatului Popular al orașului Bacău 563-578 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Secția Artă și cultură a Sfatului Popular al municipiului Iași (1951-1970) 579-596 română
articol de periodic RUȘANU-RADU, Mădălina Diana (autor) Informatica arhivistica dezvoltată la nivelul Arhivelor Naționale ale României în perioada 1968-1999 597-606 română
articol de periodic STĂNESCU, Mircea (autor) Fondul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, riterii de ordonare și ISAD(G) 607-614 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) Completări și modificări ale codului penal și codului de procedură penală cu raportare la prededentele practici și impactul asupra legislației și activității arhivistice 615-626 română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Domnul Vasile Arimia la 90 de ani 627-630 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) In memoriam: arhivistul, istoricul, profesorul Dr. Vasile Ionaș 631-636 română
articol de periodic VERTAN, Maria (autor) Un document de la 1783 mai puțin cunoscut despre moșii din ținutul Suceava 639-642 română
articol de periodic LECCA, Dumitru (autor) Fragmente din memoriile generalului Athanasescu 643-658 română
articol de periodic BĂDIȚOIU, Bogdan (autor) Dr. Gheorghe Kitzulescu: memoriu pentru dreptul la viață demnă 659-692 română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Octavian C. Tăslăuanu Războiul de Reîntregire a Neamului - file dintr-un manuscris 693-700 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Steme din emblemele unor matrice sigilare care au aparținut suveranilor României (1867-1947) - Szemkovics Laurențiu-Ștefan 701-702 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Cartea de aur a comunei Pîrjol din județul Bacău - Purcaru Mihai 703-706 română