Acta Bacoviensia, XI, 2016


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Negustori și meșteșugari evrei pe terotoriul Moldovei medievale 9-46 română
articol de periodic CUȚUI, Alexandrina (autor) Mitropolitul Calinic Miclescu - repere genealogice 47-64 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Aspecte neclare din istoria bibliotecii centrale universitare "Mihai Eminescu" din Iași 65-74 română
articol de periodic POHRIB, Mariana-Delia (autor) Aspecte privind înfințarea, organizarea și funcționarea spitalului israelit din Galați (1848-1930) 75-102 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare care au aparținut unor unități de poliție Tîrgu Ocna (1859-1867) 103-108 română
articol de periodic DOBOȘ, Fabian (autor) Activitatea congregației "Notre Dame de Sion" în Moldova în jurul anului 1900 109-120 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) Primele amenajări edilitare ale stațiunii Băile Govora 121-136 română
articol de periodic CEUCĂ, Mihai (autor) Bacău, urbea în oglinzile timpului 137-172 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Școlile rurale de adulți din județul Bacău la începutul secolului al XX-lea 173-186 română
articol de periodic DEHELEANU, Adrian (autor) 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Operațiile armatei române pentru eliberarea Transilvaniei 187-200 română
articol de periodic PINTILIE, Dan-Ovidiu (autor) Exploatarea produselor petroliere și miniere în timpul ocupației germane din 1916-1918 201-210 română
articol de periodic OCHIANĂ, Cristian (autor) , ZĂRNESCU, Nicoleta (autor) Județul Bacău în timpul primului război mondial. Efectele rîzboiului asupra populației 211-222 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Întruniri ale unor militari din armata rusă la Bacpu (mai-iunie 1917) 223-232 română
articol de periodic HUGIANU, Ciprian (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cimitirul internațional de onoare al eroilor români și străini din Poiana Sărată și sărbători deosebite organizate în incinta acestuia 233-240 română
articol de periodic IOAN, Valentin (autor) Organizarea și activitatea legiunii de jandarmi Bacău în perioada 1929-1948 241-248 română
articol de periodic DOGARU, Bogdan-Constantin (autor) Serviciul secret al inpectoratului regional de jandarmi Focșani. Activitatea informativă și contrainformativă (1931-1938) 249-262 română
articol de periodic BĂLAN, Emanuel (autor) Refugiații polonezi în județele Neamț și Bacău în perioada 1939-1940 263-278 română
articol de periodic PRISĂCARU, Dan (autor) Acțiuni de restructurare a dispozitivul strategic al armatei române în vederea respingerii agresiunii pe direcțiile Est, Vest și Sud (septembrie 1939-august 1940) 279-296 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , STANCU, Vasile (autor) Noi contribuții documentare privind consecințele dictatului de la Viena asupra românilor din Tîrgu Secuiesc și împrejurimi 297-326 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Identitatea lingvistică a aceangăilor din Moldova. Studiu de caz: "Moldvai Magyarsag" 327-332 română
articol de periodic GHINEA, Ligia-Dalila (autor) Istorie și mitologie în poetia eminesciană 333-336 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Arhivele gălățene la ceas aniversae. 65 de ani în slujba comunității 339-348 română
articol de periodic BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Inventarierea și selecționarea documentelor la creatori în baza art. 40-42 din Intrucțiuni... Scurte considerații 349-356 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Selecționarea documentelor la creatorii și deținătorii de documente. Studiu de caz: inspectoratul teritorial de muncă (I.T.M.) Iași 357-366 română
articol de periodic RISTEA, Elena-Laura (autor) Standardizarea în arhivele naționale. Studiu de caz: colecția Lovinescu-Ierunca 367-382 română
articol de periodic IOSIF, Felicia (autor) Procedura privind rezolvarea cererilor adresate arhivelor naționale. Aspecte nereglementate 383-392 română
articol de periodic APOSTU, Mihaela-Cătălina (autor) Aspecte particulare privind activitatea de înregistrare a documentelor și aplicare a nimenclatoarelor arhivistice la instituțiile ministerului justiției, respectiv ministerul public 393-414 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Nicolae (autor) Cîteva puncte de vedere referitoare la întocmirea evidenței documentelor create de instanțele judecătorești din județul Neamț 415-420 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Prelucrarea fondurilor/colecțiilor personale și familiale, privind spre viitor 421-426 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Fondul de arhivă, biblioteca și sigiliile Comisiei Europene a Dunării (1856-1949) 427-442 română
articol de periodic URSACHI, Mariana (autor) Serviciul Apelor, regiunea XII Iași - Prezentare de fond - 443-454 română
articol de periodic SCRIPCARIUC, Ioan (autor) Teorie și practică în autorizarea și activitatea operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice din județul Suceava 455-470 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) , VĂCARU, Silviu (autor) Documente referitoare la satul Albotești 473-486 română
articol de periodic LECCA, Dumitru (autor) Iuliu Lecca (1863-1940) - file de jurnal 487-592 română
articol de periodic CHELARU, Mihaela (autor) Un altfel de raport la sfîrșitul de an școlar întocmit la liceul "Roman-Vodă" din orașul Roman 511-536 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Profesioniștii noștri nr. 20. Vilică Munteanu, arhivist, istoric, colecționar,la 65 de ani 539-544 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Profesorul, arhivistul, cercetătorul Dumitru Zaharia la 90 de ani 547-554 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Profesorul și arhivistul Ștefan Cervatiuc la 75 de ani 555-558 română
articol de periodic CHINDEA, Traian (autor) Vilică Munteanu - profesionist de elită al arhivisticii românești 559-562 română
articol de periodic CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Virgil Coman (1973-2016) 565-568 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Documente inedite privind comunitatea catolică din Fundu Răcăciuni, județul Bacău 593-510 română