Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) Evoluția culturală și mediul în Podișul Central Moldovenesc în perioada finală a Paleoliticului Superior Studii şi cercetări istorice 9-13 română
articol de periodic GHERGHE, Gheorghe (autor) , ROTARU, Marin (autor) Noi descoperirii din Paleoliticul superior în județul Vaslui Studii şi cercetări istorice 14-23 română
articol de periodic ROTARU, Marin (autor) Un nou rip de celt descoperit la Giurcani (Vaslui) Studii şi cercetări istorice 24-27 română
articol de periodic URSACHI, Laurențiu (autor) Studiul petrografic al unor fragmente de artefacte din neoliticul de la Trestiana - Bârlad Studii şi cercetări istorice 28-29 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Vechimea reprezentărilor antropomorfe masculine în neo-eneoliticul României Studii şi cercetări istorice 30-39 română
articol de periodic URSACHE, Corina (autor) Despre plastica zoomorfă de la începutul epocii fierului Studii şi cercetări istorice 40-62 română
articol de periodic ASĂVOAIEI, Costică (autor) , CHIRIAC, Laurențiu (autor) Noi date istorico-arheologice privind Mănăstirea Florești, județul Valui Studii şi cercetări istorice 63-78 română
articol de periodic CHIMPU, Vlad (autor) Biserica Adormirii Maicii Domnului de la mănăstirea Căpriana și moștenirea tradiției voievodale Studii şi cercetări istorice 79-85 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Documente venețiene despre Țara Românească și Moldova. Noi surse relative la veacul al XVI-lea Studii şi cercetări istorice 86-91 română
articol de periodic HOZOC, Ionel (autor) Călători moldoveni și informații atonite Studii şi cercetări istorice 92-99 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Precizări cu caracter istoric privind moșia Țibănești Studii şi cercetări istorice 100-112 română
articol de periodic RĂILEANU, Nicolae (autor) Acte medievale românești din arhiva de război a Suediei Studii şi cercetări istorice 113-117 română
articol de periodic ANDREESCU, Mihail (autor) Aspecte ale gândirii politice din Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi cercetări istorice 118-122 română
articol de periodic ȚIBULCĂ, Adriana (autor) Documente inedite din arhivele vasluiene privind organizarea funeraliilor Elenei Cuza Studii şi cercetări istorice 123-126 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Coloniști din județul Bacău, în Dobrogea, în baza legilor din anii 1903 și 1921 Studii şi cercetări istorice 127-132 română
articol de periodic CHIPER, Constantin (autor) Regimentul 7 Racova nr. 25 General "Constantin Prezan" Studii şi cercetări istorice 133-137 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Generalul vasluian Grigorovici Emil, participant la Războiul de Întregire a Neamului Studii şi cercetări istorice 138-147 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) Colonelul Eugen Linde Studii şi cercetări istorice 148-157 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Generalul de brigadă Batâr Nicolae Studii şi cercetări istorice 158-165 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Unirea Basarabiei cu România reflectată în paginile ziarului „Mișcarea” Studii şi cercetări istorice 166-172 română
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) Studențimea bucovineană și Marea Unire Studii şi cercetări istorice 173-181 română
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Mișcarea socialistă din Bârlad și județul Tutova între anii 1918-1921 Studii şi cercetări istorice 182-205 română
articol de periodic ZGUTTA CRISTEA, Viorica (autor) Palatul Mavrocordat și Cercul militar „Mareșal Constantin Prezan” din Vaslui Studii şi cercetări istorice 206-229 română
articol de periodic IONIȚĂ, Mioara (autor) O călătorie în Spania a lui Emil Racoviță. Pagini inedite de jurnal Studii şi cercetări istorice 230-240 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) G.I. Stratulat - membru al Societății Astronomice Franceze - documente inedite Studii şi cercetări istorice 241-244 română
articol de periodic IONESCU, Nicolae (autor) Aspecte demografice din județul Valui în perioada interbelică Studii şi cercetări istorice 245-258 română
articol de periodic ZGUTTA CRISTEA, Viorica (autor) Un document inedit despre buzduganul lui Carol al II-lea Studii şi cercetări istorice 259-266 română
articol de periodic MINUȚ, Adolf (autor) Întemeierea Partidului Național Agrar (1932) Studii şi cercetări istorice 267-277 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Dan (autor) Generalul (r) C.D. Durican, cavaler al ordinului "Mihai Viteazul" Studii şi cercetări istorice 278-282 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind tragedia armatei române în bătălia de la Stalingrad Studii şi cercetări istorice 283-288 română
articol de periodic FOCȘA, Constantin (autor) România și războiul din Răsărit Studii şi cercetări istorice 289-293 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Despre un raport asupra francmasomeriei editat de poliția română din anul 1941 Studii şi cercetări istorice 294-300 română
articol de periodic FOCȘA, Constantin (autor) Mareșalul Ion Antonescu personalitate controversată în istoria românilor Studii şi cercetări istorice 301-307 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Caracterul politic al legilor adoptate între 1 decembrie 1946 și 24 februarie 1948 și instaurarea regimului de „democrație populară” Studii şi cercetări istorice 308-324 română
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) In memoriam: Emil Racoviță Studii şi cercetări istorice 325-329 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Tumuli din zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad Cercetări de teren şi interdisciplinare 330-339 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al Râului Bârlad - II Cercetări de teren şi interdisciplinare 340-356 română
articol de periodic GEORGESCU, Emma-Mădălina (autor) , GEORGESCU, Laurenția (autor) Considerații antropologice și demografice privind populația din necropolele „A” și „B” de la Iclod Cercetări de teren şi interdisciplinare 357-363 română
articol de periodic GEORGESCU, Laurenția (autor) Studiul antropologic comparativ al necropolelor medievale târzii de la Palatul Cnejilor și Schitișor Cercetări de teren şi interdisciplinare 364-371 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Gospodăria tradițională în zona Rădăuți Etnografie-etnologie 372-382 română
articol de periodic GEORGESCU, Emma Mădălina (autor) Unele credințe și datini despre cer Etnografie-etnologie 383-389 română
articol de periodic DIACONU, Ion (autor) Câteva considerații privind injuriile la români Etnografie-etnologie 390-392 română
articol de periodic CLIT, Costin (autor) Gheorghe Tătărescu, pictor al bisericii catedrale Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Huși - documente inedite Istoria Artei 393-407 română
articol de periodic COCOȘ, Mariana (autor) Peisajul danubian în pictura lui Nicolae Spirescu Istoria Artei 408-412 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Obiecte cu caracter utilitar și decorativ din „Colecția de artă comparată Ritta și prof. Dr. Doc. Ion Chiricuță" Istoria Artei 413-451 română
articol de periodic ANTONESCU, Eugenia (autor) Mărturii despre prietenia pictorilor Dimitrie Berea și George Zlotescu Istoria Artei 452-458 română
articol de periodic ZAHARIA, Alina (autor) Scrisorile din colecția Dr. Marcel Vainfeld Istoria Artei 459-464 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Un obiect insolit din colecția Muzeului Național de Istorie a României - Mumia preotului Zeului Amon, Bes, "scilptor al sălii de aur" Istoria culturii şi muzeologie 465-471 română
articol de periodic IONIUC, ADRIANA (autor) Personalități ale culturii care au susținut dezvoltarea activități muzeistice din România Istoria culturii şi muzeologie 472-479 română
articol de periodic COCOȘ, Mariana (autor) Colecția Georgeta și Constantin Arămescu și câteva probleme ale artei contemporane, din perspectiva pedagogiei muzeale Istoria culturii şi muzeologie 480-485 română
articol de periodic POPA, Maria (autor) Ioan Antonovici și monumentele istorice din eparhia Hușilor Istoria culturii şi muzeologie 486-494 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) Imaginea și personalitatea lui George Ivașcu conturate de autografele cărților din colecția sa muzeală Istoria culturii şi muzeologie 495-502 română
articol de periodic COJOCARIU, Elena (autor) Documente de arhivă referitoare la vechiul spital din Piatra Neamț Istoria culturii şi muzeologie 503-509 română
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Evoluția școlii bârlădene până la Primul Război Mondial Istoria culturii şi muzeologie 510-519 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Întâîi Mai și literatura Română Istoria culturii şi muzeologie 520-522 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Expoziție permanentă de artă contemporană românească posibil de realizat în muzeul bârlădean Istoria culturii şi muzeologie 523-530 română
articol de periodic MARTINESCU, Maria (autor) Expoziția „Alexandru Ioan I, Elena Doamna și Soleștii” Istoria culturii şi muzeologie 531-337 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Sergiu (autor) Observații, precizări, corijări ce se referă la „Orașul Vaslui în vremea lui Ștefan cel Mare” de Alexandru Andronic și Ioan Olaru Istoria culturii şi muzeologie 538-540 română