Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DELEANU, Mihail Despre cercetarea culturii populare din perspectiva faptelor de limbă .9-26 română
MIHAIL, Zamfira Etnolingvistica - cercetare interdisciplinară 27-31 română
GUMĂ, Nicoleta Etnografie și istorie - domenii complementare în cercetarea științifică 33-42 română
BUZA, Mircea, FESCI, Somona Elemente geografice și folclorice în toponimia Munților Țarcu 43-53 română
ROTARU, Ileana Unitate și diversitate în terminologia meseriilor tradiționale (Torsul, țesutul) 55-61 română
IONIȚĂ, Vasile Note lexicale (II) (Semnificații ale numelor de plante) 63-69 română
DUNĂRE, Nicolae L'elevage bi-pendulaire dans les regions carpathiques, balkaniques et alpines 71-81 franceză
APOLZAN, Lucia Gruparea așezărilor în funcție de evoluția economică și socială. Zona Porților de Fier (intre Baziaș și Drobeta-Turnu Sverin) 83-108 română
CICA, Vasile Ocupații și meșteșuguri populare din Banat pe cale de dispatiție 111-124 română
ȚĂRANU, Nicolae Morile cu roată hidraulică verticală pe ax orizontal cu transmisie prin angrenaj de pe cursul superior al rîului Bega 125-131 română
POPESCU, Viorel Cîteva unelte agricole, de uz casnic și meșteșugărești din satul Lindenfeld (jud. Caraș-Severin) 133-147 română
ȚĂRANU, Nicolae Cioplitul pietrelor de moară în Pietroasa (jud. Timiș) 149-159 română
POPESCU, Octavian, POPESCU, Traian Ceramica de Sasca Română 161-168 română
BLAJ, Violeta Forme și ornamente în două centre de ceramică bănățene - Biniș și Lăpușnicu Mare 171-187 română
GUMĂ, Nicoleta, PETROVSZKY, Maria Cîteva aspecte istorice și etnografice privind populația sîrbească din Clisura de Sus a Dunării 189-204 română
POPESCU, Alexandru Contribuții la cercetarea obiceiurilor de muncă în Caraș-Severin 205-214 română
RUSU, G. Balada "Iovan Iorgovan" - variante, delimitări 215-226 română
PETROVSZKY, Richard Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (I) 229-261 română
FERENCZI, Istvan Cîteva considerații în legătură cu materialul de construcție litic folosit în cetățile dacice din Munții Sebeșului 263-272 română
BONA, Petru, POP, Constantin Noi piese sculpturale de la Tibiscum 273-276 română
ALICU, Dorin, POP, Constantin Puncte de vedere privind centrul artistic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 277-292 română
POP, Constantin O interesantă piesă romană descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 293-296 română
HORVATH, Alexandru Considerații istorice și juridice privitoare la Banatul de Severin și funcția de ban al Carabsebeșului și Lugojului 297-303 română
MOLDOVAN, Florian Familia Halici din Caransebeș (sec. XVII) (Studiu istoric) 305-331 română
MATEI, Ion Diplomație, hidrotehnică și afaceri în secolul al XVIII-lea Canalul Cerna-Dunăre 333-341 română
GĂMĂNESCU, Ștefan Pagini de istoria farmaciei din județul Caraș-Severin 343-348 română
GROZA, Liviu Uniforma grănicerească 349-259 română
BONA, Petru Aspecte ale luptei deputaților români în parlamentul maghiar pentru drepturi naționale și politice (1869-1872) 361-374 română
WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița Aspecte ale vieții culturale românești în orașul Lugoj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea 375-384 română
GIOSU, Mircea Ideea de unitate națională a românilor oglindită în presa bănățeană (ziarul "Drapelul" din Lugoj) 385-391 română
DUDAȘ, Vasile, SĂCARĂ, Nicolae Evenimentele revoluționare din toamna lui 1918, în comuna Jebel (jud. Timiș) 393-399 română
POPA, Ion, ZABERCA, Vasile Despre unele catastrofe miniere din Banat 401-406 română
ARDELEANU, Virginia Aspecte ale situației economico-sociale a orașului Caransebeș în perioada 1944-1947 407-411 română
GEORGESCU, Florian Cu privire la cercetarea științifică în muzee 415-421 română
DRAGOMIR, Ion Colecția de etnografie a muzeului sătesc din Gornea (jud. Caraș-Severin) 423-429 română
Noi descoperiri arheologice în judeșul Caraș-Severin (I) 431-436 română
LAZAROVICI, Gheorghe Prehistoric Art in Bulgaria fron the Fift to the Second Mileium B.C. - Radunceva Anna 437-439 română