Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ILIE, Mircea Geologia județului Argeș .9-32 română
BĂCANU, I., GAVA, Radu, STANCU, Radu Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului 33-45 română
DRĂGHICI, B., RICHIȚEANU, Anghel, TUDOR, I. O nouă localitate pentru feriga Botrzchium virginianum (L.) SW. în Republica Socialistă România 47-48 română
MOHAN, Gheorghe Contribuții la cunoșterea briofitelor din pădurea Trivale 49-59 română
MĂTIEȘ, Mircea, STANCU, R., STĂNCULESCU, L. Izvorul "Colcot" de lîngă Topoloveni (județul Argeș) - loc de iernare pentru păsări 61-71 română
MĂTIEȘ, Mircea Cercetări avifenologice de-a lungul bazinul mijlociu și superior al Argeșului între 1 ianuarie - 31 mai 1968 73-90 română
ILIE, Mircea Inginerul geolog Matei Drăghiceanu (1844-1939) 91-97 română
DUPOI, V., RIZEA, I., TEODORESCU, V. Un tezaur de podoabe dacice de argint și de monede romane republicane descoperit în Muntenia (tezaurul de la Rociu, județul Argeș) 101-108 română
POPESCU, Eugenia Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești 109-116 română
NANIA, Ion O importantă descoperire din perioada feudalismului timpuriu la Bîrlogu, comuna Negrași, județul Argeș 117-132 română
CHIHAIA, Pavel Date noi despre necropola primilor Basarabi din Curtea de Argeș 133-166 română
CONSTANTINESCU, Nicolae Satele medievale din județul Argeș pînă la anul 1500. Încercări de geografie istorică 167-178 română
SACERDOȚEANU, Aurelian Aref - un vechi sat argeșan 179-209 română
MAVRODIN, Teodor, POPESCU, Eugenia Depozitul de vase feudale de la Ștefănești-Pitești 211-218 română
MÎRȚU, Flaminiu Prezențe arheologice bigomilice în zona Cîmpulung-Muscel, județul Argeș 219-229 română
CRISTOCEA, Spiridon Aspecte ale luptei sociale pe domeniul mînăstirii Rîncăciov 231-236 română
DUMITRESCU, Constantin, RĂCILĂ, E. Din istoricul învățămîntului în orașul Pitești (pînă la jumătatea secolului al XIX-lea) 237-246 română
POPA, Petre Mișcarea muncitorească din orașul Pitești în perioada avîntului revoluționar. Participarea secțiunii locale a Partidului Socialist la acțiunea de făurare a P.C.R. 247-262 română
DUMITRESCU, Constantin, DUMITRESCU, F. Frămîntări sociale în județul Argeș în anii crizei economice (1929-1933) 263-277 română
MATEESCU, N. Prețuirea unor înalte valori ale istoriei și artei - 450 de ani de la zidirea mănăstirii Curtea de Argeș 281-295 română
POPOVICI, A. Cum am organizat secția memorială "Liviu Rebreanu" de la Valea Mare - Pitești 297-302 română