Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SCUTEA, Simion Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .9- română
PAUL, Iuliu Periodizarea internă a culturii Petrești în lumina evoluției ceramicii pictate 15- română
NAGLER, Thomas Cetățile feudale de la Orlat și continuitatea românilor în sudul Transilvaniei 27- română
AVRAM, Alexandru Din contribuția maselor populare transilvănene la lupta antiotomană. Constructorii cetății din Oradea în ultima treime a secolului al XVI-lea 51- română
NISTOR, Nicolae, RACOVIȚAN, Mihai Rolul "mărginenilor" în formarea comunității economice și a conștinței naționale a poporului roman 71- română
ABRUDAN, Paul Astra - promotoare a mișcării naționale transilvănene de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1977-1878 89- română
GOLLNER, Elisabeth Acțiuni de solidaritate ale românilor transilvăneni cu România în anii 1877-1978 oglindite în presa săsească 113- română
ABRUDAN, Paul Documente inedite privind mișcarea națională a românilor transilvăneni de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1877-1878 119- română
STOIA, Mircea Documente refertitoare la sprijinul material și bănesc acordat de românii transilvăneni și bănpțeni în timpul războiului de independență 141- română
POPOVICI, Gheorghe Zaharia Boiu, poet al războiului pentru independență 151- română
PAVEL, Teodor Mișcarea națională română după războiul de independență (1878-1883) 157- română
RACOVIȚAN, Mihai Documente sibiene referitoare la intensificarea luptei social-politice a românilor transilvăneni la începutul secolului al XX-lea 177- română
ARDELEAN, Radu Atitudini ale fruntașilor politici și intelectualilor transilvăneni față de răscoala din 1907 181- română
GHIBU, Adriana Mărturii din arhivele sibiene despre lupta românilor din Transilvania în perioada primului război mondial pentru realizarea statului național unitar român 203- română
ARDELEAN, Radu Ideea națională în scrisul istoric al lui Ioan Lupaș 213- română
JURCA, Nicolae Locul și rolul mișcării socialiste și social-democratice din România în sistemul vieții politice a țării (1921-1938) 237- română
CIOBANU, Ștefan Unele considerații cu privire la legislația muncii și tineretului în perioada interbelică 251- română
JURCA, Nicolae Demascarea fascismului în presa și lucrările socialiștilor din România (1933-1938) 287- română
JURCA, Nicolae Colaborarea dintre comuniști și socialiști în lupta pentru apărarea patriei, a independenței și suveranității naționale în anii dictaturii regale (1938-1940) 289- română
PAUL, Iuliu, POPA, Dumitru, WEINRICH, Fritzgert Noi propuneri privind sistematizarea evidențelor științifice muzeale 303- română
GRAMA, Ana O xilogravură cu "Scene din Alexandria" în muzee siviene. 1905-1977. Rectificări și restituire 319- română
POPA, Dumitru "Dovezi arheologice privind continuitatea populației autohtone în mileniul I e.n., descoperite pe teritoriul județului Sibiu" 319- română
BERTALAN, Karin "Arta argintarilor din Transilvania" 325- română
CERCHEZ, Claudia "Centenarul Independenței" 331- română
MARINESCU, Floricel, ROMAN, Elena Decorații acordate militarilor români între 1877-1947 337- română
GIURA, Lucian Studiile și articolele de istorie, etnografie și artă apărute în revista Muzeului Brukenthal "Studii și Comunicări" Nr. 1-19 341- română
RACOVIȚAN, Mihai Lupta țărănimii pentru libertate socială, independență și unitate națională 343- română