Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Contribuții românești la elucidarea unor probleme ale preistoriei europene .9- română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În ce zonă și cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni 27- română
articol de periodic COMȘA, Doina (autor) , POPA, Dumitru (autor) Cercetările arheologice de la Ațel (jud. Sibiu) 35- română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) , IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) , NAGLER, Thomas (autor) , PAUL, Iuliu (autor) , RILL, M. (autor) Date preliminare privind săpăturile arheologice de la Șura Mică-Rîșnoave (jud. Sibiu) 39- română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Pentru numismatică a așezărilor arheologice 49- română
articol de periodic HOREDT, Kurt (autor) Die Bestattungen aus spatromischer Zeit in Siebenburgen 57- română
articol de periodic POPA, Dumitru (autor) Descoperiri prefeudale și feudale timpuri de la Daia Română (jud. Alba) 79- română
articol de periodic BLĂLAN, Mihai (autor) , TOGAN, George (autor) Descoperiri arheologice fortuite la Bratei (jud. Sibiu) 87- română
articol de periodic HALDNER, Anamaria (autor) Tematica picturilor murale din Piața 6 Martie (Sibiu) 93- română
articol de periodic BERCIU, Adina (autor) , TUDORAN, Pompiliu (autor) Aspekte der Bauernaufstande in Siebenburgen im XV-XVIII Jahrhunderi 99- germană
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Ornamente lobate la români 107- română
articol de periodic STREITFELD, Theobald (autor) Eine Konskription aus dem Jahr 1703 121- română
articol de periodic CIOBANU, Vasile (autor) , RACOVIȚAN, Mihai (autor) Meșteșul textil în zona Sibiului de la breaslă la producția de fabrică 167- română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Aspecte din viața satului românesc transilvănean la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 189- română
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Convenția de la Paris și dezvoltarea în sens modern a Principatelor 209- română
articol de periodic BERCIU, Adina (autor) , STEPENESCU, Ion (autor) Temeiuri filozofice ale concepției despre națiune și unitate națională la Vasile Goldiș 221- română
articol de periodic CERCHEZ, Claudia (autor) Cîteva considerații privind activitatea cadrelor didactice din ținutul Sibiului în lupta pentru realizarea unității naționale a României 229- română
articol de periodic GIURA, Lucian (autor) Gazul metan și dezvoltarea economică a orașului Mediaș 1818-1944 237- română
articol de periodic CIOBANU, Vasile (autor) , GIURA, Lucian (autor) Industria județului Sibiu în epoca contemporană. 1918-1944 (I) 249- română
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Materiale tegulare din figlinele particulare de la Apulum 273- română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Din nou despre datarea tezaurului de monede bizantine de la Făgăraș (jud. Brașov) 287- română
articol de periodic ROMAN, Elena (autor) Arme și armuri în colecțiile Muzeului Brukenthal I. 291- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , LUCĂCEL, Vasile (autor) Der Munzhort von Rus (Kreis Sălaj), 17. Jh. 307- germană
articol de periodic BERTALAN, Karin (autor) Tîmplărie artistică siniană (1750-1850) 311- română
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Ediții Elzevier în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (Catalog) 325- română
articol de periodic BAN, Gheorghe (autor) Aspecte privind problematica activității de conservare din Muzeul Brukenthal 343- română
articol de periodic BUDILEANU, Ioan (autor) Metoda tehnologică de restaurare a unui vas neolitic pictat 349- română
articol de periodic PRODAN, Elena (autor) Restaurarea și conservarea tezaurului monetar descoperit la Coveș (jud. Sibiu) 353- română
articol de periodic PAUL, Dan (autor) Cîteva probleme ridicate de restaurarea a două pistoale din colecția de arme a Muzeului Brukenthal 359- română
articol de periodic DINULESCU, Rodica (autor) Restaurarea unei piese din memn policrom din secolul al XV.lea 365- română
articol de periodic HAȘEGAN, Zoe (autor) Covoare cu noduri - probleme de conservare-restaurare. Restaurarea unui covor anatolian " De Transilvania"din secolul XVII 371- română
articol de periodic MATEI, Pamfil (autor) Aspecte ale activității de răspîndire a cunoștințelor cultural-științifice în rîndul maselor desfășurate de "ASTRA" 379- română
articol de periodic CERGHEZ, Claudia (autor) Studiul privind formele de integrare a activității muzeale în procesul de instruire și educație a unor categorii stabile de public 407- română