Hierasus, IV, 1981

  • Anul publicației: 1981
  • Publicată de: Muzeul Județean Botoșani
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Hierasus


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ȘADURSCHI, Paul (autor) Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Ptut .7- română
ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Săpăturile arheologice de la Ipotești (județul Botoșani) 45- română
IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri de amfore romane în județul Botoșani 51- română
DRĂGUȘ, Dan (autor) Probleme privind originea aurului la geto-daci în lumina cercetărilor interdisciplinare. Elaborarea metedoi de cercetare 63- română
PALADE, Vasile (autor) Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Descoperiri sarmatice pe Valea Podrigei - județul Botoșani 83- română
HAIMOVICI, Sergiu (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
COROLIUC, Gabriela (autor) Podoabe medievale din secolele XVII-XVIII în colecția Muzeului Județean Botoșani 99- română
MARIN, I. (autor) Botoșanii de la începuturile sale pană la jumătatea secolului al XVIII-lea 105- română
CIUTĂ, Ioan (autor) Obligațiile Moldovei în produse apicole față de Poartă în secolele XVI-XVIII 131- română
MURARIU, Ioan (autor) Iarmaroace și tîrguri săptămînale în Moldova (1774-1832) 137- română
BEJENARU, Ionel (autor) Din istoricul presei botoșănene "Steluța" lui I.V. Adrian 147- română
MAXIMIUC, Ioan (autor) In istoricul presei botoșănene - Care este, totuși cel mai vechi ziar din Botoșani 151- română
GUZIEC, M. (autor) Afirmarea principiilor de independență în dezvoltarea urbanistică a orașului Galați în secolul al XIX-lea 153- română
MEDIAN, Gheorghe (autor) Ateneul Român din Botoșani 157- română
IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea județelor Botoșani, Dorohoi, Suceava, Neamț și Iași la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900 167- română
AMARANDEI, Gheorghe (autor) Mărturii privind ridicarea la luptă în 1907 a țăranilor din fostul județ Dorohoi 175- română
BEJENARU, Ionel (autor) Patriotism și umanism - coordonate ale școlii botoșănene în anii participării României la Primul Război Mondial (1916-1918) 181- română
AGRIGOROAIEI, Ion (autor) În lupta pentru realizarea marelui ideal național 185- română
DORCU, Aurel (autor) Contribuția lui Nicolae Iorga la desăvîrșirea unității naționale a României 197- română
AGRIGOROAIEI, Ion (autor) N. Iorga și elaborarea reformei agrare din 1921 201- română
ALDEA, Ion (autor) Acțiuni ale forțelor democratice din sudul Moldovei - parte a procesului de democratizare după 23 August 1944 213- română
BALAȘA, D. (autor) Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoșani (1810). Un manuscris botoșănean la Craiova 219- română
FLORESCU, Gheorghe (autor) Nicolae Titulescu (1882-1941) 223- română
DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Date noi privind începuturile activității diplomatice a lui N. Titulescu 235- română
MANGU-PANCIOGLUVASILISA-VERONA (autor), STUHI-BOSS, Constantin (autor) Pagini de istorie: opere cu tematică patriotică ale lui Eduart Caudella 243- română
ȚURCANU, Georgeta (autor) O pagină de istoria muzicii românești - Jubileul de 50 de ani al compozitorului George Enescu 247- română
NAGHIU, Iosif (autor) George Enescu și revista "Muzica" 255- română
MEDAN, Virgil (autor) Referitor la tema inițială din Rapsodia I-a de George Enescu 259- română
STUHI-BOSS, Constantin (autor) Un moment universal și unul național din viața și activitatea lui George Enescu 269- română
SBÎRCEA, George (autor) Umanismul lui George Enescu 275- română
VARGA, Ovidiu (autor) Etnofonia enesciană sau de la Poema română către eternitatea 281- română
RĂDULESCU, Speranța (autor) "Caracrterul popular românesc" al operei enesciene 289- română
BĂLAN, I. (autor) Arta muzicianului Enescu - mijloc de educare a maselor 293- română
ROȘCA, Silvia-Mihaela (autor) Aspecte ale genului rapsodic la George Enescu 299- română
FRUCHTER, Eugen (autor), MIHAILESCU, Gabriel (autor) Eminescu, Iorga, Enescu, Onicescu și Tîrgoviștea 303- română
MARINESCU, Mihaela (autor) Cîteva reflexii asupra părții de cvartet de coarde în do major compusă de George Enescu în 1906 311- română
CIUBOTARU, Ștefan (autor) Cîteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu și Ionică Tăutul legate de comuna Sulița, județul Botoșani 317- română
FASSEL, Horst (autor) Eminescu lexicograf și istoriograf literar 321- română
CHIȚANU, Sorin (autor) N. Iorga și literatura germană 335- română
STÎNCIULESCU-BÎRDA, Alexandru (autor) Mesajul operei istorice în contextul politico-social dupăconcepția lui Nicolae Iorga 345- română
IONCU, Dora (autor), RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Nicolae Iorga - restituiri epistolare 371- română
BUDĂI, Violeta (autor) Nicolae Iorga și Vasile Bogrea 375- română
VALEA, Lucian (autor) Semnificația apei în poezia lui Bacovia 381- română
GRECEANU, Eugenia (autor) Arhitectul George Matei Cantacuzino și orașul Iași 385- română
CIUBOTARU, Ștefan (autor) Tiberiu Crudu - O personalitate a învățămîntului și culturii botoșănene (1882-1952) 399- română
LEHRER, Andy (autor) Marea întîlnire 415- română
DIMITRIU, Eugen (autor) Aurel George Stino - Un harnic cercetător al culturii universale 423- română
PAVEL, Emilia (autor) Țesături moldovenești - tradiție și inovație 431- română
CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Arhitectura populară tradițională în regiunea de sud-vest a Moldovei 455- română
BUNEA, Maria (autor) Expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului județean Botoșani - proiect tematic 475- română
PAVEL, Jean (autor) Tradiție și actualitate în arta populară vrînceană 479- română
ARBORE, Virginia (autor) Creatori contemporani vrînceni, prezenți în Festivalul Național "Cîntarea României" 487- română
LĂCEANU, Ion (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Conservarea tîmplelor din secolul XVI-XVIII de la mănăstirile Rismana, Polovragi și Crasna - județul Gorj 501- română
BALAN, Angela (autor) Probleme de microclimat. Aspecte ale muncii de conservare - combaterea dounătorilor biologici la bunurile patrimoniale 509- română
ALEXIU, Valeriu (autor) Prevenirea deteriorărilor microbiologice la obiectele din patrimoniul muzeal 523- română
BOINOSCHI, Vasile (autor) Restaurea și conservarea unui vas de cupru din secolul al XIV-lea 529- română
LEHRER, Andy (autor), VARVARA, Mircea (autor) Contribuții biologice și arheologice privind dipterele entomofage din R.S. România 533- română
KIS, Bela (autor), LEHRER, Andy (autor) Cartografierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei 553- română
FROMUDA, Vadim (autor), LEHRER, Andy (autor) Contribuții tabanidologice din nordul Moldovei (Diptera: Tabanidae) 589- română