Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), 2006, Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SIMION, Gavrilă (autor) Le IV-eme Colloque International d'Archeologie Funeraire .9-11 franceză
LUNGU, Vasilica (autor) Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - Avant-propos .13-13 franceză
STRICCOLI, Rodolfo (autor) Presenze sepolcrali e rituali nel sud-est italiano dell'encolitico al bronzo medio 15-24 italiană
MENKOVA, Milena (autor) Burial Practices of the Local Early Broze Age Cultures in Bulgaria 25-30 engleză
SZEKELY, Zsolt (autor) Extra-Carpathian Funeral Discoveries in the Early Bronze Age in the South-East of Transylvania 31-36 engleză
MARKOVA, Klara (autor) Buruhrungsgebiet der Hatvan-Kultur im Nordwesten des Karpatenbeckens im Lichte der Graberfelder 37-44 germană
GEDL, Marek (autor) Das grosse Graberfeld aus der Mittelbronzezeit in Kietrz (Oberschlesien) 45-62 engleză
GANEVA, Svetlina (autor) Questions of the Necropolis at the Village of Orsoya near the Town of Lom 63-66 engleză
CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) La necropole a cremation de Age du Bronze de Gruia, department de Mehedinți 67-78 engleză
WITTENBERGER, Mihai (autor) Funerary Rite and Ritual of the Noua Culture in Transylvania 79-88 engleză
NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor), SIMION, Gavrilă (autor) Les tumulus d'Adîncata, dept. De Ialomița 89-103 engleză
LASZLO, Atila (autor) Sur les coutumes funeraires des populations du Bas-Danube au debut de l'Age du Fer 105-116 franceză
PAPATHANASIOU, Dina (autor), TASARAVOPOULOS, Aris (autor) The Cemetery at Lagonissi in Attica (8th-4th Centuries BC) - Typology of Tombs, Burial Rites 117-128 engleză
GRIGOROPOULOS, Dimitos (autor), LYRINZTIS, Andreas (autor) Illustrating Burial Practice from the Cemetery at Lagonisi, Attica: Burials and grave Goods of the 5th Century B.C. 129-143 engleză
STEINHAUER, Georges (autor) La restauration du monument funeraire de Kallithea 145-150 franceză
DIMITROVA, Diana (autor) Ruler's Tumular Burials from the Kazantak Region in Bulgaria 151-156 engleză
LUNGU, Vasilica (autor) Nercropoles grecques du Pont Gauche 157-176 engleză
PAPANOVA, Valentina (autor) Funeral Ceremony in the Ilbia Necropolis (Family Plot) 177-184 engleză
MÎNDRESCU, Dragoș (autor) Preoccupations d'archeologie funeraire en Roumanie il y a 1225 ans. Aspects de l'activite de Cezar Bolliav 185-186 franceză
TROHANI, George (autor) Nouvelles interpretations concernant la necropole Gete de Zimnicea 187-198 engleză
RUSTOIU, Aurel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2 nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
YIERGIOU, Raptopoulos (autor) Some Late Roman - Early Byzantine tombs from an Amfissa-in-Fokis Cemetery (Delfi Region), Greece 229-234 engleză
HAIMOVICI, Sergiu (autor) The Study of the Bony Fragments Coming from Animal Odders in the Celtic Incineration Cemetery from Fîntînele (Matei Village, Bistrița County) 235-237 engleză
ANDRUH, Svetlana (autor) About some peculiarities of sepulchral funeral practice at scythian burial ground Mamy-Bora 241-241 engleză
BEJINARIU, Ioan (autor) Manifestări funerare ale grupurilor culturale post-Otomani din vestul României 242-242 română
BRUDIU, Mihalache (autor) Raportul dintre specificul geografic și procesul indoeuropenizării 243-243 română
CALATOIU, Gheorghe (autor), HORTOPAN, Dumitru (autor) Considerații asupra ritului și ritualului funerar în necropola tumulară de la Telești - Drăgoești 243-244 română
BRUDIU, Mihalache (autor), CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
CHETVERIKOV, Igor (autor), FIDELSKI, Sergiu (autor) The burial of the "horse woman" on the territory along the Snister River 245-246 engleză
CHOCHOROWSKI, Jan (autor) Zur semantik der bestattungssitte des gross-kurkgans von Ryzanovka 246-248 germană
DIMITROVA, Diana (autor) Ruler's tumular burials from the Kazanlok region in Bulgaria 248-248 engleză
FICHL, Klara (autor) Analysis of Sroreg C (Sziv Street) Cemetery of Maros Cultura 249-249 engleză
GEDL, Marek (autor) Das grosse graberfeld aus der bronze und fruheisenzeit in kietrz oberschlesien 249-250 germană
GRIGOROPOULOS, Dimitos (autor), LYRINZTIS, Andreas (autor) Illustrating Burial Practice from the Cemetery at Kalyvia - Thorikos, Attica, Attica: Six grave contexts of the 5th Century B.C. 250-250 engleză
IGNAT, Mircea (autor) Le group des tombes planes d'inhumation appartenant au Hallstatt tardif de la Moldavie 250-251 franceză
JANOS, Dani (autor) Tumuls grave from the reginning of the Eba in Eastern Hungary 251-252 engleză
KISS, Viktoria (autor) Cultural connections between transdanubian and lower Danube incrusted poterry culture (cult objects and funerary rites) 252-252 engleză
KITOV, Georgi (autor) Tumuli and toms and temples in the Valley of the thracian rulers 252-253 engleză
KRASTEVA, Marlena (autor) La Bulgarie du Nord-Est a la fin du Ive et au debut du IIIe siecles av J.-C. 253-253 franceză
LASZLO, Attila (autor) Practici funerare și culturi arheologice. Despre obiceuiurile de înmormîntare ale unor populații din regiunea Dunării de Jos la începutul epocii fierului 253-253 română
LASZLO, Attila (autor), URSACHE, Corina (autor) Despre obiceiurile funerare ale ale populației culturii Corlăteni-Chișinău, legături cu unele culturi învecinate 254-254 română
LEVIȚKI, Oleg (autor) Necropola tumulară hallstattiană tîrzie - Trinca - "Drumul Feteștilor" (jud. Edineț) 254-255 română
MARKOVA, Klara (autor) Beruhrungspinkte derHatva-kultur im nordwestern im lichte der graberfelder 255-255 germană
ARNĂUT, Tudor (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor) Practici funerare ale tracilor de la est de Carpați în Mileniul I a.chr. 255-256 română
OZDANI, Ondrej (autor) Zur problematik des besttungaritus des hugelgraberkzlturen im Nordteil des Karpatenckens 256-257 germană
PAPANOVA, Valentina (autor) Funeral ceremony of the family place of Olbio necropolis 257-258 engleză
PAPATHANASIOU, Dina (autor) Le cimetiere de Lagonissi en ettique ( VIIIe-Ive siecles av. J.C.) typologie funairaire 259-259 franceză
BEJLEKCHY, V. (autor), PETRENKO, Vladimir (autor) The Alexandrovka Barrow. The burial site of the Usatovo culture elite 259-260 engleză
POPA, Alexandru (autor) Sacrificiul funerar de broște testoase în necropola de la Giurgiulești - "La Brazdă" 260-261 română
PAPTOPOULOS, Sotirios (autor) Some late roman-early bizantine tombs from an Amfissa - in Phokis cemetery (Delfi region), Greece 261-261 engleză
CHOCHOROWSKI, Jan (autor), REDINA, Eugenia (autor) The necropolis of antique settlement Koshary 261-262 engleză
ROMSAUER, Peter (autor) Domestic and exotic in the late bronze and arly iron age. The Mezocsat Group and its relations 262-263 engleză
ROWLETT, Ralph (autor) Health and trauma of iron age getic burials at Celic-Dere, Romania 263-264 engleză
PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Program of storing, processing and analyzing the funerary and sacrificial descoveries 264-265 engleză
STEGMANN-KAJTAR, Susanne (autor) Das graberfeld nove Zamky - Ragosa 265-265 germană
STEINHAUER, Georges (autor) L'evolution des monuments funeraires Attiques a la fin du Ive s.av.j.-C. 266-266 franceză
STRICCOLI, Rodolfo (autor) Prezenze sepolcrali e rituale del bronzo antico e medio nell'Italia sud-orientale 266-266 italiană
SZEKELY, Zsolt (autor) Descoperiri funerare extracvarpatice din bronzul timpuriu în sud-estul Transilvaniei 266-267 engleză
TELNOV, Nicolae (autor) Cu privire la înmormîntările scitice de femei cu arme din Moldova 267-268 engleză
TOSCHEV, Genadi (autor) Burial rite of crimean populastion during early bronze epoch 268-268 engleză
TROHANI, George (autor) Nouvelles interpretations concernant la necropole gete de Zimnicea 268-269 franceză
URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind ritul funerar la începutul Hallstatt-ului în Nordul Moldovei, în lumina descoperirilor de la Prajeni - jud. Botoșani 269-270 română
VANCHUGOV, Vladimir (autor) The social structure of population of Belozerka Culture of the North-Western Black Sea Region 270-271 engleză
YAKOVOY, Eugen (autor) About appearance of barrow building in Black Sea North West Littoral 271-272 engleză
CHERTVERIKOV, Igor (autor), SINIKA, Vitalie (autor), YAKOVOY, Eugen (autor) The barrow cemetery of the late scytian time on the territory along the Dnister River 272-273 engleză
ZANOCI, Aurel (autor) Rituri și ritualuri funerare în zona Nistrului mijlociu în prima jumatate a mileniului I a.Chr. 273-274 română
ZOUVVOU, Eleni (autor) Tombes of early iron age in Loconia 274-274 engleză