Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
RUSU ADRIAN, Andrei Arheologia cetăților medievale ale Transilvaniei .5- română
TEODOR, Eugen Silviu Introducere în volumetria ceramicii secolului VI la nordul Dunării de Jos 21- română
PĂUNESCU, Anca, RENȚA, Elena Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița 51- română
MĂNUCU-ADAMEȘTENU, Gheorghe Nufăru (jud. Tulcea) - oraș bizantin foetificat, la Dunărea de Jos (sec X-XIII) 79- română
MUNTEANU BEȘLIU, Petre Cercetări de arheologie medievală în perimetrul orașului Sibiu efectuate în ultimul deceniu 87- română
CRIȘAN, Ioan O locuință din secolul al XVI-lea din așezarea medievală Rădvani (jud. Bihor) 103- română
OȚA IOAN, Silviu Mormintele bogomite din sudul Banatului (secolele XII-XV) 113- română
IONIȚĂ, Adrian Observații asupra sarcofagului lui Mircea cel Bătrîn 125- română
PETROV, Gheorghe Un vechi cimitir românesc la fosta biserică greco-catolică din Orățtie (jud. Hunedoara) 129- română
MIHAI, Dana Mormîntul unei femei din familia Frangulea, din necropola nr. 1 de la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 139- română
PINTER ZENO, Karl Im Mierechtal entdecktee Bewaffungsstucke und Teile militarischer Ausrustung karolingischer Herkunft 145- germană
BATARIUC, Paraschiva-Victoria, HĂU, Florin Un encolpion din secolele XIII-XIX 155- română
ANGHEL, Gheorghe, SIMINA, Nicolae-Marcel Capete de buzdugan din secolele XI-XIV din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 161- română
EL SUSI, Georgeta Arhaozoologische Forschungen in den mittellalterlichen Siedlungen des Banats 173- germană
MARCU, Dana Biserica Sfîntul Gheorghe de la Lupșa 193- română
CÎNDEA, Ionel Altarul bisericii din citadela de la Cetatea Albă și "ipoteza otomană" prIn ridicarea cetății 213- română
CHEPTEA, Stela Emil Ioan Emandi (1948-1996) 221- română
RUSU ADRIAN, Andrei Adunarea generală și Sesiunea științifică anuală a AAMR 225- română
RĂZVAN, Laurențiu Spațiul nord-est-carpatic în mileniul întunecat - Spinei V. 227- română
COSMA, Călin Societatea carpato-danuviano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demo-economice și social-politice - Olteanu Ștefan 229- română
COTIUGĂ, Vasile Strpvechi monumente din Republica Moldova - Hîncu Ion 233- română
SPINEI, Victor Continuitate și discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în secolele VII-VIII. - Madgearu Alexandru 234- română
CHIRIAC, Laurențiu Populația din Moldova centrală în secolele XI-XIII - Tentiuc Ion 238- română
RUSU ADRIAN, Andrei Gornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării 240- română
SZOCS PETER, Levente Tărgul medieval din Secuime - Elerk B., Demeter I., Szekely A. 241- română
RUSU ADRIAN, Andrei Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 243- română
RUSU ADRIAN, Andrei Căpriana. Repere istorico-arheologice - Postică Gh., Constantinescu Nicolae 244- română
RĂZVAN, Laurențiu Mănăstirea Măxineni - Cîndea Ionel 245- română