Cercetări Numismatice: CN, XXV, 2019


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Pagina de gardă / Front page Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
articol de periodic Cuprins / Content Cuprins (Content) 5-7 română - engleză
articol de periodic Lista abrevierilor / Abbreviations Lista abrevierilor (Abbreviations) 9-10 română
articol de periodic Dr., TOMA, Corina (autor) Monede de tip Toc-Chereluș descoperite la Pecica (jud. Arad) / Toc-Chereluș Type Coins Found at Pecica (Arad County) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 13-27 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi contribuții privind contramarcarea monedelor elenistice în orașele vest-pontice dobrogene / New Contributions Regarding the Countermarking of the Hellenistic Coins in the West-Pontic Cities from Dobrudja Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 29-51 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., MARIN, Steluța (autor) , IONIȚĂ, Virgil (autor) Greek Countermarked Coins from Dobruja from the 1st-3rd century AD / Monede contramarcate grecești din Dobrogea din secolele I-III p.Chr. Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 53-85 engleză (rezumat în engleză)
articol de periodic BELDIANU, Corneliu Bogdan Nicolae (autor) Din nou despre încrucișarea de ștanțe folosită în monetăria răsăriteană din timpul împăratului Septimius Severus / Once Again about the Crossing of the Dies Used in the Western Coin Mint During the Time of Emperor Septimius Severus Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 87-91 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., ZAJONCKOVSKIJ, Iurij (autor) Emisiuni monetare de argint bătute de Nogai la Akça Kerman / Silver Monetary Issues Struck by Nogai at Akça Kerman Numismatică medievală (Medieval numismatics) 95-100 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Copacii, ramurile și frunzele. Clasificarea emisiunilor monetare moldovenești din vremea lui Petru I (cca. 1375-1392) / The Trees, the Branches and the Leaves. The Classification of the Monetary Issues from the Reign of Petru I (around 1375-1392) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 101-155 română (rezumat în engleză)
articol de periodic BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Pagini din istoria cooperativelor forestiere. Jetoanele cooperativei forestiere „Albina” Tarcău / Seiten aus der Geschichte der Forstgenossenschaften. Wertmarken der Forstgenossenschaft „Albina” Tarcău Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 159-168 română (rezumat în germană)
articol de periodic SĂMUȘAN, Alin Bogdan (autor) 25 bani 1982 – O consecință numismatică a celei de-a doua crize a petrolului și a crizei datoriei externe / 25 bani 1982 – A Numismatic Consequence of the Second Oil Crisis and of the External Debt Crisis Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 169-173 română (rezumat în engleză)
articol de periodic SCHÄFFER, Erwin (autor) Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (IX) / Unbekannte und weniger bekannte rumänische Wertmarken (IX) Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 175-199 română (rezumat în germană)
articol de periodic Dr., POPESCU, Laurențiu (autor) Alexandru Marghiloman, fiu al orașului Buzău, omagiat la centenarul Unirii Basarabiei cu România inclusiv prin medalistică / Alexandru Marghiloman, Sohn der Stadt Buzău, geehrt zur Hundertjahrfeier der Vereinigung von Bessarabien mit Rumänien, einschliesslich mit Medaillen Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 203-212 română (rezumat în germană)
articol de periodic Dr., PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) Analiza tipologică a sigiliilor emise de Constantin al X-lea Ducas / Typological Analysis of the Seals Issued by Constantine X Doukas Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 215-226 română (rezumat în engleză)
articol de periodic arh., RICCI, Mario Nicolae (autor) Pagini din istoria familiei Amira / Pages de l’histoire de la famille Amira Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 227-251 română (rezumat în franceză)
articol de periodic Dr., TROHANI, George (autor) Înrudirea Nacu–Sipsom–Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept din București. Pagini din scrisori / La parenté Nacu–Sipsom–Vermeulen par trois professeurs de la Faculté de Droit de Bucarest. Pages de lettres Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 253-315 română (rezumat în franceză)
articol de periodic Dr., DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) Două monede de aur dintr-o colecție privată craioveană / Two gold coins from a private collection from Craiova Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 319-324 română (rezumat în engleză)
articol de periodic Dr., BADEA, Ionuț (autor) Monede antice din colecția Bibliotecii Sfântului Sinod (secolele II î. Hr. – IV d. Hr.) / Ancient Coins from the collection of the Holy Synode Library (2nd century BC - 4th century AD) Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 325-335 română (rezumat în engleză)
articol de periodic MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Piese numismatice nou intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României (II) / Some of the most recent numismatic objects which entered the collection of the National History Museum of Romania (II) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 339-351 română (rezumat în engleză)