Banatica, 12-I, 1993

  • Anul publicației: 1993
  • Publicată de: Muzeul Banatului Montan
  • Localitatea: Reșița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Banatica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DRAGOMIR, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură 7-19 română
LUCA SABIN, Adrian (autor) A new special discovery from Turdaș 21-23 română
OPRINESCU, Adriana (autor) Die menschen - und tiergestaltige plastik der aneolithischen siedlung von Cuptoare "Sfogea" (kreis Carș-Severin) 25-51 germană
EL SUSI, Georgeta (autor) La faune de l'etablissement eneolithique de Cuptoare "Sfogea" (Dep. Caraș-Severin) 53-64 franceză
MAXIM, Zoia (autor) L'habitation Coțofeni de Piatra Ilișovei 65-74 franceză
SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
TASIC, Nikola (autor) Die verbindungen zwischen den spatbronzezeitlichen kulturen in den Sudkarpaten und im Donaugebiet 85-90 germană
VASIC, Rastko (autor) Chronologische und ethnische fragen dereisenzwit im zentralbalkanraum 91-102 germană
STOJIC, Milorad (autor) Etendue, chronologie et interoretation de la ceramique tremblee sur la Peninsule Balkanique et la region Danubienne Moyenne 103-112 franceză
JEVTIC, Milos (autor) On tools for ornemantation of the pottery in the Basarabi Culture 113-128 română
SÎRBU, Valeriu (autor) Credințe și practici magico-vrăjitorești la traco-geto-daci 129-175 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Au sujet d'une grande spirale dacique en argent du Musee National de Belgrade 177-211 franceză
BENEA, Doina (autor) Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
BOZU, Ovidiu (autor) Bemerkungen uber weniger bekannten altchristlichen bronzegegenstande im 4-5 jahthundert datiert: Die fingerkunkeln 219-228 română
ȚEICU, Dumitru (autor) Necropole medievale /sec. X-XIV) din Sudul Banatului 229-272 română
BEJAN, Adrian (autor) Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începuturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), OPRINESCU, Adriana (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Gornea, 1989 295-319 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
PORUCIUC, Adrian (autor) On palaeo-balkan elements în romanian onomastics 339-346 engleză
BOCȘE, Mariana (autor) Rituri funerare pentru viață 347-360 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tri numizmaticka legata Univerziteta u Beogradu/ Trois legs numismatiques a l'Universite de Belgrade 361-364 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Skordiski and the native population in the midlle Danube Region 364-365 română
ȚEICU, Dumitru (autor) Radu Popa (1933-1993) 367-368 română