Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BERCIU, Dumitru Cercetări privind preistoria județului Vîlcea .11- română
TUDOR, Dumitru Cîteva probleme ale epocii romane în lumina cercetărilor arheologice de la Buridava 29- română
SACERDOTEANU, Aurelian Originea și condițiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraș Rîmnicu-Vîlcea 37- română
IONESCU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea așezămintului medieval Mănăstirea Govora din judeșuk Vîlcea 57- română
ȘENDRULESCU, Ion Aspecte ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Vîlcea 123- română
FOCȘA, Gheorghe Însemnătatea documentelor etnografice și de artă populară din județul Vîlcea 131- română
HAMPARTUNIAN, Nubar, PURCĂRESCU, Petre Note pe marginea unui tezaur monetar din epoca romană, descoperit la Rîureni, județul Vîlcea 161- română
HOLTEI, Sever, NANIA, Ion Depozitul de bronzuri de la Sacoti-Slătioara, județul Vîlcea 173- română
NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu, WOLSKI, Wanda Studiu antropologic al necropolei hallstattiene tîrzii de la Ferigile 193- română
VULPE, Alexandru Observații privitoare la analiza antropologică a osemintelor incinerate din mormintele hallstattiene de la Ferigile 269- română
SACERDOTEANU, Aurelian Fabrica de hîrtie din Rămnicu Vîlcea în secolul al XVII-lea 273- română
SACERDOTEANU, Aurelian Doua documente privitoare la mănăstirea Iezerul 291- română
BALAȘA, Dumitru, PURCĂRESCU, Petre Luptele pandurilor și eteriștilor de pe Valea Oltului, 1821 295- română
DUMITRAȘCU, Gheorghe Atitudinea învățătorilor satelor față de răscoala din anul 1907 321- română
TAMAȘ, Corneliu Documente privind răscoala țăranilor din 1907 331- română
PERȘU, Emil Două tezaure feudale descoperite în localitățile Verguleasa, jud. Olt și Drăgășani, jud. Vîlcea 339- română
CURECHIANU, Dumitru, ROGOCIU, Traian Anton Pann la Rîmnicu Vîlcea 395- română
CURECHIANU, Dumitru Două lucrări de Dimitrie Paciurea în colecția muzeului județean Vîlcea 401- română
CURECHIANU, Dumitru Nașterea Venerei de sculptorul Ion Georgescu 407- română