Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, 2020, seria arheologie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-6 română
articol de periodic PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) Noi informații despre siturile eneolitice din Câmpia Băileștiului și o primă repertoriere a structurilor circulare prezente în partea de sud-vest a regiunii Oltenia / New information about the Eneolithic sites from the Băilești Plain and a first inventory of the circular enclosures present in the South-Western part of Oltenia Region Archaeology / Arheologie 7-87 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic POPOVICI, Sabin (autor) , LAZĂR, Simona (autor) Despre periodizarea culturii Vădastra. Considerații (I)/ About the periodization of the Vădastra culture. Considerations (I Archaeology / Arheologie 88-104 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic RĂBÎNCĂ, Iulia (autor) , POPOVICI, Sabin (autor) Cercetări arheologice de suprafață în zona Caracal (I)/ Surface archaeological research in the Caracal area (I) Archaeology / Arheologie 105-128 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) O unealtă de făurar din epoca dacică descoperită în împrejurimile Caracalului / A blacksmith's tool from the Dacian era discovered in the vecinity of Caracal Archaeology / Arheologie 129-132 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Cohors I Vbiorvm Archaeology / Arheologie 133-136 română (rezumat în franceză şi română)
articol de periodic DUMITRAȘCU, Alis (autor) Cercei romani de aur cu disc semisferic. Piese din colecția Muzeului Național de Istorie a României/ Roman gold earrings with hemispherical disc. Collection of National History Museum of Romania.. Archaeology / Arheologie 137-152 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic FILIP, Gabriela (autor) , ANTON, Alin (autor) Reprezentarea zeului Mithras pe o gemă din Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova/ The representation of The God Mithras on a gemstone from The County Museum of History and Archeology Prahova Archaeology / Arheologie 153-155 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic BARBU, Marius Gheorghe (autor) Un capitel doric de la Micia / A Doric Capital from Micia Archaeology / Arheologie 156-159 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic DANA, Dan (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Réédition de deux graffites latins du camp auxiliaire de Cătunele (Dacie) Archaeology / Arheologie 160-163 franceză (rezumat în română)
articol de periodic DANA, Dan (autor) Notiță complementară despre descoperirea diplomei de la Grojdibodu / Complementary notice about the discovery of the military diploma from Grojdibodu Archaeology / Arheologie 164-166 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Seria medalistică „Les hommes illustres du siècle de Louis XIV” din colecția Muzeului Național Brukenthal / The medal series „Les hommes illustres du siècle de Louis XIV” from the collection of the Brukenthal National Museum Numismatics / Numismatică 167-180 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic TABĂRĂ, Radu (autor) Decorațiile primite de românii din Transilvania în Primul Război Mondial / Decorations received by the Romanians from Transylvania in the First World War. Numismatics / Numismatică 181-195 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic NEDELCU, Silviu-Constantin (autor) Dosarul unei controverse: posibila identitate a Sfântului Dionisie Exiguul cu Sfântul Dionisie Areopagitul / The file of a controversy: the possible identity of Saint Dionysius Exiguus with Saint Dionysius the Areopagite History / Istorie 196-217 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) Aspecte sociale și demografice din istoria mahalalei Obedeanu din Craiova în secolul al XIX-lea / Social and demographic aspects from the history of the Obedeanu district in Craiova in the 19th century History / Istorie 218-270 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic CERNAT, Alexandru (autor) Prima vizită a domnitorului Carol I la Craiova – 2 mai 1867 / The first visit of Prince Carol I in Craiova – May 2, 1867 History / Istorie 271-281 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic VLAD, Irina (autor) Mormântul Eufrosinei Pleșea / The grave of Eufrosina Pleșea History / Istorie 282-291 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic POPESCU VAVA, Lucian (autor) Aspecte privind situația sănătății publice în județul Dolj în preajma Războiului de Independență / Aspects regarding the public health situation in Dolj county around the War of Independence History / Istorie 292-309 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic DIACONESCU, Dragoș (autor) Tehnica de luptă a armatei române în Războiul de Independență (1877-1878) / Combat equipment of the Romanian army in the War of Independence (1877-1878) History / Istorie 310-317 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic IANCU, Dorin Demostene (autor) Contribuția comunității evreiești din Craiova la editarea unor periodice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea / The contribution of the Jewish community in Craiova to the publication of periodicals from the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century History / Istorie 318-332 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic CEACÎRU, Cristian-Iulian (autor) Ocupația germană a Craiovei reflectată într-un document din cadrul colecțiilor Muzeului Olteniei / The German occupation of Craiova reflected in a document from the collections of the Oltenia Museum. History / Istorie 333-340 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) Regina Maria în vechi cărți poștale ilustrate din colecția Muzeului Olteniei / Queen Mary in old illustrated postcards from the collection of the Oltenia Museum History / Istorie 341-377 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic CORNEA, Delia Roxana (autor) Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea și începuturile școlii arheologice constănțene în perioada 1957-1967. Anii marilor descoperiri / The Dobrudja Regional Museum of Archaeology and the beginnings of the Constanța Archaeological School between 1957-1967. The years of the great discoveries History / Istorie 378-401 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic GROZA, Maria Gabriela (autor) Femeile din aviația română: între vechile cutume și câștigarea dreptului de a zbura / Women in Romanian aviation: between the old customs and gaining the right to fly History / Istorie 402-407 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic TRANDAFIR, Marinela (autor) Activitatea Căminului Cultural „Avram Iancu” din comuna Ulmeni, Județul Buzău în perioada 1938-1949 / The activity of the „Avram Iancu” Cultural Centre from Ulmeni commune, Buzău County during 1938-1949 History / Istorie 408-411 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic IANCU, Ana-Maria (autor) Slujitori ai bisericii din județul istoric Mehedinți (Episcopia Severinului și Strehaei), prigoniți pentru Hristos în timpul regimului totalitar comunist, III, (G-I) / Servants of the church in the historical county of Mehedinți (Episcopate of Severin and Strehaia), persecuted for Christ during the totalitarian communist regime, III, (G-I) History / Istorie 412-456 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic NEAGU, Mihai Cristian (autor) Monumentele istorice încotro? Studiu de caz: Complexul Caselor boierilor Dudescu de la Fundeni, jud. Călărași / Historical monuments going where? Case study: The complex of the Dudescu boyars' houses from Fundeni, Călărași county History / Istorie 457-469 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) Radu Tabără, Cercetașii și Straja Țării în insigne (Badges of the Romanian Scouts), Cluj Napoca: Grinta, 2020, 248 p Reviews / Recenzii 470-471 română
articol de periodic POPESCU, Valentina (autor) Ștefan Dina, Radu Tabără, Un deceniu de activitate numismatică. Clubul numismatic „Mihai Eminescu” din cadrul Cercului Militar Național (2009 – 2019) (A decade of numismatic activity. The numismatic club „Mihai Eminescu” within the National Military Circle (2009 - 2019), București, 2019, 118 p Reviews / Recenzii 472-473 română
articol de periodic CEACÎRU, Cristian-Iulian (autor) Mircea Georgescu, Mihai Murărețu, Lucian Purcaru, Craiova de ieri 1927-1947 (Craiova of yesterday 1927-1947), Cluj Napoca: Argonaut, 2020, 240 p. Reviews / Recenzii 474 română