Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PETRE-GOVORA, Gheorghe Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni în nord-est Olteniei .9- română
IOSIFARU, Mariana Descoperiri arheologice geto-dacice pe raza municipiului Rîmnicu Vălcea 27- română
PURCĂRESCU, Petre Un mormînt daco-getic descoperit în municipiul Rm. Vîlcea 33- română
BERCIU, Dumitru Cu prilejul centenarului nașterii lui Vasile Pîrvan (1882-1982) 37- română
BICHIR, Gheorghe Cercetările arheologice de la Stoiniceni-Rîmnicu Vîlcea 43- română
VLĂDESCU, Cristian Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan 55- română
JACOTA, Dorin Mărturii străine despre realități istorico-geograqfice din Vîlcea în sec- II-XVI 67- română
BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae Structura habitatului citadin în rîmnicul medieval 73- română
TAMAȘ, Corneliu Falsificarea unor documente privind robii mănăstirii Cozia 95- română
BALAȘA, Dumitru Oameni și fapte din istoria localității Olănești 101- română
BĂNICĂ, Mariana An jubiliar: Matei Basarab (350 de ani de la înscăunarea ca domn al Țării Românești) 109- română
MIHU, Elena Tipărituri rîmnicene în județul Mureș 115- română
TAMAȘ, Veronica Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) 119- română
MATEI CARMEN, Irina Stabiunea balneară Olănești într-un afiș publiciar de la jumtatea secolului al XIX-lea 127- română
PURECE, Sergiu Lupta țărănimii vîlcene pentru dreptate socială în deceniul premergător Unirii Principatelor 131- română
ANDRONIE, Dumitru Manifestări ale țărănimii vîlcene în anul răscoalei din 1888 143- română
STAICU, Viorica Jurnal spre folosire a Băilor Alecsadrischi din l(e)atu 1850 149- română
MAMULARU, Gheorghe Un secol de istorie al stațiunii Călimănești-Căciulata 157- română
VOICULESCU, Mihail Școala vîlceană-sprijinitoare a luptei romanilor din Transilvania pentru libertate națională 163- română
MANOLE, Petre Frămîntări țărănești în județul Vîlcea în anii 1908-1916 165- română
DUMITRAȘCU, Gheorghe Aspecte privind mișcarea muncitorească din județul Vîlcea în anii crizei economice (1929-1933) 171- română
DUMITRAȘCU, Aurel Aspecte privind naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Vîlcea (11 iunie 1948) 181- română
SOARE, Ion Toponimie și istorie în județul Vîlcea 195- română
MARINOIU, Costea Loviștea-toponimie și istorie 199- română
PETRIA, Petre Locuri și nume străvechi în Titeștii Vîlcii 207- română
DECA, Eugen Centrul de ceramică din omuna Lungești, județul Vîlcea 211- română
FLOREA, Nina Croiul și ornamentația cămății femeiești din microzona Horezu-Vîlcea 217- română
GEORGESCU, Nicolae Cu privire la o ladă rudărească datată 1844 225- română
IONESCU, Mariana Aspecte privind mesteșugul prelucrării părului de caără în satul Curtea, comuna Popești 231- română
ENE, Laurențiu Un portret de șevalet din secolul al XVII-lea 237- română
FLOREA, Pavel, IANCOVESCU, Oana Meșterul Mușat - diaconul din Opatești 241 română
ENE, Ioana Un document etnografic foarte rar - tableta apotropaică din colecția Muzeului Județean Vîlcea 247- română
MIRCESCU, Elena Aspecte privind combaterea atacului de Merulius lacrymans la două monumente din județul Vîlcea 257- română
BERBECEL, Cornelia Două monumente de artă din comuna Pietrari-Vîlcea 261- română
POPESCU, Cristian Considerații asupra realizării machetelor pentru monumente istorice 265- română
CRĂCIUNESCU, Petre În amintirea pictorului Constantin Iliescu 353- română