Hierasus, V, 1983

  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Muzeul Județean Botoșani
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Hierasus


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CHIRICA, Vasile (autor) Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpați .7- română
URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind posibilitatea practicării agriculturii de tip ciclic în cadrul primelor culturii neolitice pe teritoriul Moldovei 37- română
POPOȘOI, Eugenia (autor) Unele probleme ale culturii Starcevo-Criș la est de Carpați 45- română
COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei 51- română
CHIRICA, Vasile (autor) Un vas antropomorf descoperit la Scînteia - Iași 71- română
CHIRICA, Vasile (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri sarmatice în Cîmpia Moldovei 79- română
IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola dacică de la Stînca (comuna Ștefănești, județul Botoșani) 89- română
ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri de amfore romane în nordul Moldovei 123- română
PALADE, Vasile (autor) Matalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sîntana de Mureș de la Bîrlad-Valea Seacă 127- română
COMȘA, Maria (autor) Cu privire la originea tipului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie în zona extracarpatică a României 147- română
PANAITESCU, A. (autor) Un monument de epocă prefeudală de la Adamclisi 157- română
CÎRCIUMARU, Marin (autor) Considerații paleobotanice asupra semințelor carbonizate din așezarea din secolele IX-X de la Fundu-Herții 161- română
EMANDI, Emil (autor), ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi și sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfărșitul secolului al XVIII-lea 163- română
BELENIUC, G. (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Un exemplar de Bos taurus acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epoca dacică 205- română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea română de la Barboș din secolele II-III e.n. 211- română
PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. I. Comuna Albești 221- română
ANDRONIC, Alexandru (autor) Tipologia feudalismului european și rolul obștilor agrare în procesul de feudalizare 271- română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Modul de producție feudal pe pămîntul românesc. Esență și aparențe 279- română
STĂNCIULESCU-BÎRDA, Alexandru (autor) Fond și formă în studiul istoric după concepția lui Nicolae Bălcescu 297- română
IONIȚĂ, Ion (autor) Idei despre romanizarea lumii dace în opera lui Pîrvan 329- română
CIUTĂ, Jean (autor) Concepția istorică a lui Vasile Pârvan reflectată în monumentala sa lucrare "Getica" 335- română
MURARIU, Ioan (autor) Obligațiile și privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 și 1832 341- română
BEJENARU, Ionel (autor) Revoluționarul și umanistul Dimitrie Scarlat Miclescu (1820-1896) 347- română
BOTEZ, C. (autor), SAIZU, I. (autor) Probleme agrosilvice în dezbaterea congreselor economice din România (Iași, 1882 și 1884) 353- română
URSU, Fănică (autor) Congresul studenților societății de la Bîrlad din anul 1886 363- română
CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Regimul învoielilor agricole pe moșia Drăgășani și Săveni la începutul secolului al XX-lea 369- română
GIOSAN, Stela (autor) Mișcări țărănești din județul Botoșani premergătoare răscoalei din 1907 379- română
CRÎȘMARU, Valerian (autor) Memoria străzilor - Calea Națională din Botoșani 385- română
CLAPA, Gheorghe (autor) Mișcarea socialistă din orașul Bîrlad și județul Tutova din anul 1918 393- română
IONESCU, Vasile (autor) Contribuții la studiul procesului de făurire a partidului revoluționar al clasei muncitoare din România (1918-1921) 403- română
MAXIMIUC, Ioan (autor) Publicații și publiciști din Nordul Moldovei (I) 409- română
BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Vîltoarea" (1919) 443- română
AGRIGOROAIEI, Ion (autor) România în relațiile internaționale din perioada 1918-1929 447- română
DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor), PÎRVU, Sorin (autor) Neutralitatea României în 1914-1916 și 1939-1940: un studiu comparativ 453- română
MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale luptei împotriva exploatării capitaliste și a pericolului fascist duse de forțele democratice din județul Botoșani sub conducerea Partidului Comunist Tomân în perioada interbelică 461- română
CIUBOTARU, Ștefan (autor) Ion Veniamin Adrian (1835-1875) - un pionier al învățămîntului și culturii botoșănene 473- română
POPA, Gheorghe (autor) Unul din primele monumente ridicate lui Cuza Vodă la Mărășești 479- română
NAGHIU, Iosif (autor) Nicolae Iorga - sprijinitorul revistei "Bizantion" (1924-1940) 487- română
NAGHIU, Iosif (autor) Nicolae Iorga - profesor la Universitatea din București 489- română
STHIHI-BOSS, Constantin (autor) Unele probleme de situare în contextul istoric-artistic just ridicate de creația enesciană: Raporturile ei cu Impresionismul 493- română
BALAN, Ion (autor) George Enescu - muzician-pedagog 503- română
APROTOSOAIE, Filaret (autor) Academicianul Mihai Ciucă - savant de renume mondial 511- română
HALLER, Iacob (autor) Folcloristul Dumitru Furtună (1890-1965) 517- română
COMANICI, Maria (autor) Un devotat slujitor al medicinii românești - doctor Cornelia Gancevici 521- română
MAXIMIUC, Ioan (autor) Personalități de înaltă marcă în ziarul "Clopotul" 531- română
FRUCHTER, Eugen (autor), MIHAILESCU, Gabriel (autor) Alte personalități ale culturii botoșănene la Tîrgoviște 537- română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nicolae Iorga ca utentic precursor al muzeografiei contemporane 541- română
ALDEA, Ion (autor) Constantin Graur si Galații (1904-1908) 555- română
PAVEL, Emilia (autor) Ornamentica scoarțelor moldovenești 563- română
ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Pictură țărănească pe sticșă în "Colecția de artă comparată Rita și prof. dr. doc. Ion Chiricuță" din Bîrlad 571- română
HARȚUCHE-VICOL, A. (autor) Particularități ale valorii documentare a cărții postale ilustrate 581- română
PRICOP, G. (autor) Carte poștală ilustrată - element de reconstituire a atmosferei Brăilei de odinioară 585- română
FILIP, Corneliu (autor) Din arhitectura lemnului în județul Botoșani 601- română
APOSTU, Ion (autor) O ctitorie lăpușneană necunoscută: schitul Unsa 605- română
IONESCU, Cleopatra (autor) Tipărituri moldovenești aflate pe teritoriul județului Dîmbovița 619- română
BUCĂTARU, Maria (autor) Un reprezentant de seamă al culturii botoșănene - pictorul Andronic Țăranu 623- română
DOROFTEI, Constantin (autor) Eugen Ispir în căutarea specificului artei 627- română
GHENCIULESCU, Ileana (autor) Explozia demografică a orașelor dîmbovițene în anii socialismului - expresie a ridicării nivelului de trai 635- română
SLAVIC, Gheorghe (autor) Contrubuții la cunoașterea regimului vînturilor în Podișul Sucevei 639- română
BOIȘTEANU, T. (autor), COMĂNESCU, G. (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini și biochimici, evidențiați în perioada de dinaintea realizării maturității sexuale la păstrăvul de lac 645- română
AIOANEI, Varvara (autor) Surse documentare referitoare la pădurile sucevene 653- română
KIS, Bela (autor), LEHRER, Andy (autor), LEHRER, Maria (autor) Cartografierea orthopterelor Ensifera în zonele rețelei Universal Transverse Mercator din nord-estul României 657- română
LEHRER, Andy (autor), LEHRER, Maria (autor) Repere pe harta biogeografică U.T.M. a României. IV. Stațiuni balneare, termale și climaterice 665- română