Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TUȚULESCU, Ion O nouă așezare de tip Glina la Ionești, județul Vîlcea .9- română
FÎNTÎNARU, Cristinel Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinul Oltului inferior 15- română
PURECE, Silviu Un fragment de centura? Realizat din monede romane imperiale aflate în colecția Muzeului Județean Vîlcea 32- română
SCHUSTER, Cristian Date noi cu privire la cultura Santana de Mureș în centrul Munteniei (județul Giurgiu) 42- română
ȚUGULEA, Claudiu-Aurel Cercetări arheologice la bolnișa cu hramul "Schimbarea la față a lui Isus" Mănăstirea Bistrița, comuna Costești, județul Vîlcea 55- română
IOSIFARU, Mariana Cercetări arheologice la biserica "Cuvioasa Paraschiva" din satul Călinești, orașul Vrezoi, județul Vîlcea 61- română
ȚUGULEA, Claudiu-Aurel Cronica cercetărilor arheologice din anii 2006-2007 în județul Vălcea 70- română
MICLE, Veniamin Apariția tiparului slavon, premergătorul tiparului românesc 82- română
ANDRIESCU, Bogdan Aspecte legate de alimentație în Transilvania secolele XVI-XVII. Consumul băuturilor alcoolice 91- română
EPURE, Florin Valori de patrimoniu cultural național. Ctitoria mitropolitului Ștefan de la Bălănești-Horezu (1655-1959) 106- română
ALECA, Bogdan, BEU, Liliana Proiectata desfințarea a județului Vîlcea la 1833 112- română
IORDĂCHIȚĂ, Constantin Constantin I. Lahovary 127- română
BEU, Liliana Cîteva repere privind origunile și familia omului politic I.G. Duca 135- română
SÎIULESCU, Flavius-Cătălin Integrarea Bucovinei în cadrul Romaniei intregite (1918-1940). Aspecte legilastive 142- română
MOROIANU DAN, Mihai Alexandru I. Dumitrescu-Coltești - un primar uitat 155- română
OANE, Sorin Vîlcea în timpul dictaturii antonesciene (1941-1944) 160- română
DECA, Eugen Cîteva considerații asupra trecutului viticulturii din podgoria Drăgășani-Vîlcea 170- română
DUMITRESCU, Ionuț Tipologia așezărilor rurale din Vîlcea 174- română
ENE, Ioana Valori de artă medievală. Colecția Muzeului Județean Vîlcea 183- română
NANCU, Alexandru Lemnul. Aspecte ale simbolisticii tradiționale 190- română