Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ȚUGULEA, Claudiu-Aurel Repertoriul descoperirilor arheologice din nordul Olteniei - cu specială privire la județul Gorj și Vîlcea (depozite fosilifere-paleolitic) .9-13 română
BENEA, Marcel, BLAJAN, Mihai, GAROAFA, Dumitru Unelte litice descoperite pe teritoriul comunei Popești (județul Vîlcea). Studiu petrografic și arheologic 14-29 română
POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Cu privire la Eneoliticul final de pe cursul inferior al Argeșului 30-33 română
NĂLBIORU-MĂRĂCINE, Alexandru Tipuri de așezări și locuințe în cadrul culturii Verbicioara 34-35 română
BLĂJAN, Mihai, PETRESCU, Eugen Securea de luptă din piatră descoperită la Mrenești, comuna Crețeni, județul Vîlcea 36-39 română
BLĂJAN, Mihai, ȚUGULEA, Claudiu-Aurel Topoare-ciocan de minerit din colecția Muzeului "A. Sacerdoteanu" Vîlcea 40-43 română
MECU, Laurențiu Considerații asupra utilajului litic descoperit în așezarea din bronzul final de la Radovanu, județul Călărași 44-46 română
TUȚULESCU, Ion O încercare de repertoriere a așezărilor fortificate din prima vîrstă a fierului din spațiul intracarpatic și Banat 47-62 română
PURECE, Silviu Tezaure romane imperiale descoperite pe teritoriul județului Vîlcea 63-79 română
MARINOIU, Vasile Vila rustica și necropola romană de la Bengești Ciocadia, județul Gorj 80-92 română
IOSIFARA, Mariana Biserica de lemn din Grușețu, comuna Costești, județul Vîlcea 93-101 română
PĂRĂUȘANU, Ovidiu Metoda de datare C-14 102-106 română
CALOTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel 107-109 română
CALOTOIU, Gheorghe Academicianul George Uscătescu - 90 de ani de la naștere 110-112 română
TĂNASE, Ovidiu Geneza etnică a autohtonilor basarabeni: români sau moldoveni ? 113-117 română
MĂRCULEȚ, Vasile Dispute și confruntări interne în etapa de început a existenței tratatului Vlaho-Bulgar și implicarea Bizanțului. 1185-1204 118-132 română
TERTECI, Carol Cîteva pricini de judacați din Vîlcea secolelor XVI-XVII 133-139 română
THEODORESCU, Răzvan Episcopi și ctitori în Vîlcea secolului al XVIII-lea 140-152 română
CIOCAN, Vetuța Elemente de viață cotidiană la curtea domnească a Țării Românești în secolul al XVII-lea 153-155 română
CIOCAN, Valentin Cherasie Rîmniceanu după 230 de ani 156-159 română
ALECA, Bogdan Epidemia de holeră în județul Vîlcea în anii 1830-1931 160-165 română
HĂNULESCU, Valentin Cîteva considerente privind revoluția pașoptistă din Țata Românescă 166-171 română
ANINIS, Tiberiu Independența de stat a României oglindită în colecția de medalii a Muzeului Județean "Aurelian Sacerdoteanu" Vîlcea 172-177 română
SÎRBU, Ciprian Condiția materială a clerului din Episcopia Rîmnicului, în perioada 1859-1918 178-190 română
CAUC, Dumitru Proprietatea bisericească și mănăstirească din Oltenia după 1864 191-213 română
MOROIANU DAN, Mihai Problema evreiască în dezbaterile parlamentare între anii 1866-1871 214-220 română
BEU, Liliana Amănunte privind constituirea la Vîlcea a Partidului Conservator-Democrotat 221-225 română
OANE, Sorin Atentatul dejucat de la Olănești contra mareșalului Antonescu. O variantă de lucru 226-231 română
GODEA, Ioan Gospodărie tradițională din Almaș 232-241 română
LAZĂR, Ioan O introducere în cultura populară din Vîlcea (substratul și stratul) 242-247 română
DUMITRESCU, Ionuț Casa tradițională cu foișor din Vîlcea 248-252 română
DECA, Eugen Considerații istorice și etnografice privind morile de apă amplasate pe rîul Olteț în secolele XVIII-XX 253-259 română
BARCAN, Luiza Un monument al arhitecturii ecleziastice tradiționale din nordul Olteniei: Biserica de lemn din Igoiu 260-268 română
DUMITRESCU, Ionuț, FLORESCU, Oana Construcții pomi-viticole din Vîlcea 269-275 română
LUNGOCI, Sabin Centre de confecționare a iazurilor de zestre în Vîlcea 276-281 română
SCROCIOB, Diana Cîteva probleme de conservare privind noua expoziție de bază a Muzeului "Aurelian Sacerdoțeanu" Vîlcea 282-285 română
ENE, Ioana Icoane din "epoca lui Matei Basarab" în Vîlcea (II) 286-289 română
ENE, Ioana O icoană din epoca lui Șerban Cantacuzino în colecția Muzeului Județean "Aurel Sacerdoteanu" Vîlcea 290-292 română
DICAN, Gheorghe Un om, un pictor - Constantin Caraceanu 293-296 română
CRISTEA ALINA, Cristina Lucrări ale unor sculpturi din perioada interbelică, aflate în Muzeul de Artă "CaSA Șimian" din Rîmnicu Vîlcea 297-302 română
MOGA, Andrei Noul concept al omului 303-307 română
NANCU, Alexandru Modernitate versus tradiție (I) 308-332 română