Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TUȚULESCU, Ion Forms of habitat belonging to Coțofeni cultura in the hill and mountain area odf Oltenia .7-23 engleză
FLOREA, Nița, IOSIFARU, Mariana, STAN, Nicolae Unelte litice descoperite întîmplător în comuna Berislăvești, județul Vîlcea 24-30 română
EL SUSI, Georgeta Resturi de animale dintr-o fantala datată în Bronzul Timpuriu (cultura Nagyrev) de la Foeni-Gaz (județul Timiș) Campania 2009 31-41 română
HĂLMĂGEANU, Cătălin, NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la un lot de materiale Tei III de la București-Militari-Cîmpul Boja, sectorul C. Campaniile 2008 și 2012 42-54 română
MECU, Laurențiu Scurte note asupra hasbitatului Glina și Tei 55-64 română
CALOTOIU, Gheorghe The rite ritual and the chronology of the Telesti-Dragoiești necropola from the Gorj county 65-73 engleză
IOSIFARU, Mariana, POPESCU, Mariana-Cristina Vase de sticlă descoperite la Buridava dacică 74-88 română
BONDOC, Dumitru Un tipar ceramic din castrul de la Răcari 89-97 română
ȚUGULEA CLAUDIU, Aurel Cronica cercetărilor arheologice pe anii 2009-2010 în județul Vîlcea 98-116 română
MĂRCULEȚ, Vasile Ofensiva bulgară de la sfîrșitului al X-lea și situația stăpînirilor bizantine de la Dunărea de jos 117-125 română
DRAGNEA, Mihai Importanța spațiului maritim în conflictele ruso-bizantine (sec. IX-XI) 126-135 română
FRANCU, Emilian, ȚUGULEA CLAUDIU, Aurel Date noi privind biserica Sf. Dumitru din Rm. Vîlcea 136-142 română
DECA, Eugen Cîteva considerații asupra proprietăților viticole și pomicole ale mănăstirilor din Vîlcea, în trecut 143-147 română
GAROAFĂ, Dumitru Activitatea de arhiva la principalii creatori de documente din administrația județului Vîlcea în perioada regulamentară (1831-1858) 148-161 română
SÎRBU, Ciprian Episcopii Rîmnicului și viața politică românească în perioada 1859-1918 162-187 română
ECATERINESCU, Drago-Ionuț, GEICULESCU, Radu-Gabriel Scurt istoric al vilei Alexandru Iliescu (fosta Casă de Cultură) Băile Govora-județul Vîlcea 188-195 română
MOROIANU DAN, Mihai Evoluția stațiunilor balneare vîlcene în perioada modernă 194-199 română
TABĂRĂ, Radu Insignele și insemnele organizației Șoimilor Patriei din Republica Socialistă România (1976-1989) 200-218 română
OANE, Sorin Ce fel de oraș este Rîmnicu-Vîlcea. Un material pentru folosul primarilor Rîmnicului (și ni doar pentru ei) 219-226 română
DUMITRESCU, Ionuț Aspecte ale albinăritului în Vîlcea 227-231 română
CANURECI, Irinel Caracteristici ale habitatului din zona etnografică Cîmpia Băileștilor 232-251 română
LUNGOCI, Sabin Expoziția Sărbătorile pascale ilustrate în iconografie 252-255 română
PLENICEANU, Florentina Aspecte ale educației pentru patrimoniul etnografic în cadrul relației muzeu-școala primară 256-264 română
LAZĂR, Ioan Dumnezeu și meșterul sau Dumitru Șchiopu 265-267 română
MIREA, Diana Un registru al apostolilor aproape complet aflat în colecția de artă veche românească a Muzeului Județean Aurelian Sacerdoteanu Vîlcea 268-274 română
DICAN, Gheorghe Comorile Casei Șimian 275-283 română
CRISTEA, Alina-Cristina Arta lemnului în plastica lui Ovidiu Maitec 284-288 română
COMAN SIPEANU, Olimpia, HERBEL, Rodica Restaurarea icoanei praznicar în biserica Maicii Domnului 289-297 română
CIOROGAR, Vasilica Problema restaurării Liturghierului lui Macarie (1508) 298-304 română
SCHULLER, Radu Procesul de salvare a unei cărți oculte (de la începutul secolului al XX-lea) 305-311 română
STROIA, Ruxandra-Ioana Restaurarea și conservarea piesei textile cap de strajac 312-320 română
BEU, Daniela Restaurarea unui fragment de paretar 321-326 română
PĂRĂUȘANU, Ovidiu Măsuri de conservare și protejare a exponatelor din spațiile expoziționale ale Muzeului de Istorie a judeșului Vîlcea 327-339 română