Șantierul arheologic Cuhea în centrul voievodal din secolul al XIV-lea, 1966