Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GHEORGHE, Otilia Muzeul Olteniei - 85 de ani de la înființare .5-10 română
ANGHELINU, Mircea Utilajul litic și arheologia Paleoliticului din România. Simptomele unei crize .11-27 română
NAIDENOVA, Evghenia Cîteva date despre așezarea culturii Vădastra de la Ostrov, punctul "Gîrloto" jud. Vrața (Bulgaria) 28-31 română
GEORGESCU, Ion, GHERGHE, Petre Noi descoperiri arheologice în județul Dolj 32-35 română
FÎNTÎNEANU, Cristinel, NICA, Marin Cîteva date despre piesele de cupru descoperite în tell-ul de la Drăgănești-Olt ("Corboiaica") 36-40 română
RIDICHE, Florin Noi date privind cunoașterea culturii Verbicioara (Partea I) Repertoriul descoperirilor de tip Verbicioara și a celor care au fost încadrate în epoca bronzului mijlociu și tîrziu 41-73 română
PETOLESCU, Constantin Provincia Dacia Interior (Malvensis) Discuții și ipoteze 74-79 română
AMON, Lucian, BÎCIU, Florin, GHERGHE, Petre, LICIU, D. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice efectuate la Sucidava (Celei-Corabia, județul Olt) 80-84 română
BONDOC, Dorel Noi descoperiri arheologice pe raza județului Dolj 85-91 română
BONDOC, Dorel Cîteva obiecte ceramice și carămizi cu reprezentări și inscripții, aflate la Muzeul Olteniei Craiova 92-97 română
BONDOC, Dorel Două bronzuri romane din colecția Bălăcescu 98-101 română
RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar din secolele XVI-XVIII descoperite la Dobrești Dolj 102-107 română
RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar de la Segarcea - Dolj (sec. XVIII-sec. XX) 108-111 română
RĂDULESCU, Toma Mănăstirea Popînzălești - Scurt istoric - 112-122 română
FLORESCU, Aurelia Cîteva date despre familia căpitanului de Panduri Ion Cacalețeanu 123-126 română
PETOLESCU CARMEN, Maria O pecete după o gemă antică din Oltenia 127-129 română
GHERGHE, Otilia Opinii ale deputatului Anastasie Stolojan cu privire la organizarea învățămîntului profesional 130-132 română
DEACONU, Iuliana Craiova - Orașul spitalelor de răniți în timpul războiului de independență 133-141 română
DEACONU, Tudorița, GHERGHE, Otilia Omul politic Nicolae P. Romanescu 142-144 română
DEACONU, Luchian Centenar Nicolae P. Romanescu. Învățămintele istoriei 145-146 română
DEACONU, Luchian Regatul roman și Transilvania. 1900-1910. Repere culturale 147-150 română
PĂTRAȘCU, Ion Contribuții la cunoașterea personalității lui Constantin S. Nicolăescu-Plopșor 151-155 română
MILOIU, Silviu Nicolae Titulescu - Diplomație și eficiență. Cazuistica inițierii legăturilor diplomatice românești cu Țările Baltice 156-161 română
GAȘPAR-GHIȚESCU, Cristina Stampă de epoca "Michael Vaivoda Valachiae Trasalpinae Haereditari-us" 162-163 română
Acțiuni culturale desfășurate de secția istorie arheologie în anii 1999-2000 164-165 română
Prof. Zaharia Gărău (1936-2000) 167-167 română